ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد،
دکتر
سید مسعود همام
دانشیار
گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر
در سمت مدیریت گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم  دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم به موجب این حکم با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه زمین شناسی آن دانشکده ابقا
می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر است :  دکتر سید مسعود همام دانشیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده
علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که
تالیف 5 عنوان کتاب و استاد راهنمای بیش از 62 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
همچنین دارای ارائه بیش از 68 عنوان مقاله
در کنفرانس های داخلی و خارجی ، چاپ و انتشار بیش از 28 عنوان مقاله در مجلات
فارسی و انگلیسی می باشد..


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار