ارسال شده در تاریخ :

در اولین روز از جشنواره آموزش سال 1395 که با عنوان اقتصاد مقاومتی و
آموزش عالی نامگذاری شده است و همزمان با آغاز هفته گرامیداشت مقام معلم، مراسمی در
ساعت 9:30 روز  شنبه 11 اردیبهشت در دانشکده علوم برگزار شد
.


در این برنامه که اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده علوم حضور داشتند، دکتر علی مقیمی، رئیس و دکتر حمید
اجتهادی،  معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده ضمن تبریک هفته معلم و آرزوی
موفقیت های بیشتر برای همکاران دانشگاهی از تلاش های آنان در اعتلای آموزش دانشکده علوم قدردانی کردند.

آخرین اخبار