ارسال شده در تاریخ :

آیین تقدیر
از مهندس محمد حسن پیوندی، دانش آموخته دهه 50 دانشگاه فردوسی مشهد و معاون مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که اخیرا از سوی موسسه بین‌المللی اطلاعات و آمار
صنعت پتروشیمی (
ICIS) به عنوان بیستمین مدیر قدرتمند صنعت پتروشیمی جهان انتخاب شده
است، روز دوشنبه 23 فروردین از ساعت 10 تا 12 در سالن شماره 4 دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.


در
این برنامه مهندس پیوندی در خصوص : "صنعت پتروشیمی ایران؛ گذشته، حال و آینده
و چالش‌های پیش روی این صنعت در ایران و جهان" سخنرانی خواهد کرد.


از اعضای
هیأت علمی گرامی و دانشجویان عزیز برای شرکت در این برنامه دعوت می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار