لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - پردیس دانشگاهی

موارد یافت شده : 974
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 احسان عظیمی قالی باف آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
2 مهدی مهدیزاده کاریزکی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 جواد احمدی شادمهری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
4 سیدمحمد تفضلی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
5 اکبر علی پور آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
6 حسین بندار آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
7 سیده مریم علی بخشی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
8 ایمان غدیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
9 حسن مسافری ضیاالدینی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
10 ابوالفضل غلامحسین پورجعفری نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
11 سید غلامرضا نبوی نامقی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
12 رامین نادری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
13 جعفر روزبه نصیرایی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
14 پویا پارسا آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
15 رضا شهرکی مجاهد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
16 نصرت اله اسدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
17 پریسا شاهین رخسار احمدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
18 غلامعلی کیخا آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
19 جعفر هاشم پور محمد آبادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
20 زهره سیاران آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
21 مهسا محمدجانی اقنج آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
22 سیما روزمینا آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
23 وحید پورمحمد آمار اقتصادی - اجتماعی کارشناسی ارشد
24 رضا فلاح آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
25 سعید معدنی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
26 وحیده اصغری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
27 رباب افشاری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
28 مهدیه عرفانیان آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
29 سهیل شکری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
30 محمد حسین کربلایی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
31 بی بی مریم طاهری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
32 محمد لوایی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
33 ملیحه میرعلی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
34 راحله ملای نوغانی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
35 ابراهیم سهرابی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
36 علیرضا پاک گوهر آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
37 شادی انفرادی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
38 ندا صالحپور آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
39 محمد پژوهش آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
40 ویدا دهناد آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
41 نسیم بهاری آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
42 گلناز عبداللهیان آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
43 مصطفی یونسی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
44 اشکان زاهدی کسرینه آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
45 سیما زارعی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
46 مرتضی امیر شیبانی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
47 حسنی حسینی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
48 فرحناز پورعندلیبی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
49 هادی رحیم زاده آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
50 نظر علی هراتی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567891011121314151617181920   >