لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,453
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سیدحمید میرقاسمی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
2 پریسان طاهریان آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 فرزانه نظریه آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
4 محمدرضا ناقدی فر آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
5 محمد پردل نوقابی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
6 نجمه مجیدی خلیل اباد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
7 سیدعلی خاتمی نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
8 مه سیما صداقت نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
9 فرزام مقبل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
10 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
11 وحید شمس ابادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
12 شیوا قلی زاده سرابی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
13 فروغ فاضل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
14 شکیبا میرزایی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
15 سمیرا امیدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
16 سید عبدالکریم سجادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
17 مرتضی یزدخواستی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
18 دل ارام هوشمندکوچی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
19 محمدجواد خردادی ورامینی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
20 گلاره فراهی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
21 هادی افشار آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
22 پویا شیرازی علیان آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
23 شیما نصیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
24 محمد رشیدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
25 معصومه وکیلی ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
26 سعد بدای الدراجی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
27 الیاس محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
28 هاشم هنرحدادان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
29 فهیمه محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
30 سمیه بخشعلی زاده بادکی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
31 مرجان ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
32 کسری احمدیان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
33 مجید بی غم اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
34 کورش محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
35 هانی رضایی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
36 مهسا ضابطیان حسینی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
37 سمیه نقوی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
38 علی فیروززارع اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
39 هادی رفیعی دارانی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
40 فاطمه حیات غیبی بلداجی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
41 حکیمه هاتف اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
42 زورار پرمه اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
43 علی اکبر سروری اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
44 سینا کوهستانی اسیق سو اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
45 رضا هزاره اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
46 عبدالرحمن نعمتی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
47 مرضیه رونقی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
48 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
49 امیرحسین توحیدی اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
50 پریسا علیزاده اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123456789101112131415161718192021222324252627282930   >