لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,486
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سمیرا امیدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
2 فرزام مقبل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 فروغ فاضل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
4 پویا شیرازی علیان آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
5 محمد رشیدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
6 شیوا قلی زاده سرابی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
7 محمد کریم زاده مقدم آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
8 پریسان طاهریان آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
9 محمدرضا ناقدی فر آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
10 شکیبا میرزایی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
11 فرزانه نظریه آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
12 محمدجواد خردادی ورامینی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
13 شیما نصیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
14 دل ارام هوشمندکوچی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
15 وحید شمس ابادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
16 سیدحمید میرقاسمی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
17 هادی افشار آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
18 محمد پردل نوقابی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
19 مه سیما صداقت نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
20 سیدعلی خاتمی نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
21 الیاس محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
22 سعد بدای الدراجی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
23 هاشم هنرحدادان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
24 فهیمه محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
25 مرجان ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
26 سیده زهرا موسوی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
27 مجید بی غم اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
28 کسری احمدیان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
29 کورش محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
30 هانی رضایی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
31 مهسا ضابطیان حسینی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
32 لیلا سیمایی سلطانی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
33 معصومه وکیلی ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
34 سمیه بخشعلی زاده بادکی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
35 حجت الله یامی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
36 محسن احمدی شاهرخت اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
37 فاطمه حیات غیبی بلداجی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
38 علی اکبر سروری اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
39 علی فیروززارع اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
40 مرضیه رونقی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
41 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
42 سینا کوهستانی اسیق سو اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
43 رضا رادمهر اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
44 شکراله شعبان اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
45 پژمان عوض پور اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
46 مهدی میرچولی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
47 سهیلا فتح آبادی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
48 کبری زنگنه اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
49 سامان شهبازی احمدی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
50 امیراعتصام ادیب اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112131415161718192021222324252627282930   >