لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم

موارد یافت شده : 1,236
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 وحید نیک پیمان آب های زیرزمینی با تخصص مدلینگ دکتری (Ph.D)
2 فاطمه کوه زاد بیوشیمی دکتری (Ph.D)
3 طیبه چراغی شوی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
4 عاطفه بیابانگردزاک بیوشیمی دکتری (Ph.D)
5 مهسا سالیانی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
6 ناهید منصوری بیوشیمی دکتری (Ph.D)
7 لعیا خوش طبیعت بیوشیمی دکتری (Ph.D)
8 مریم هوشمند بیوشیمی دکتری (Ph.D)
9 محدثه سپاهی باغان بیوشیمی دکتری (Ph.D)
10 محرم دهقانی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
11 عباس حیدری بیوشیمی دکتری (Ph.D)
12 زهرا ستایش مهر بیوشیمی دکتری (Ph.D)
13 نجمه سوداگر بیوشیمی دکتری (Ph.D)
14 الهه غیبی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
15 بهرام حمیدی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
16 الهه رحیمی داودکلایی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
17 یاسر نوریان مادوان زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
18 محمود عاشوری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
19 سمانه کیانپور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
20 اصغر اعتصام پور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
21 ارمین امیدپور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
22 عاطفه یگانه مقدم زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
23 اسد عبدی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
24 مصطفی مرادی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
25 یعقوب نصیری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
26 مریم تاج بخشیان زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
27 محمد رستم تبار زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
28 ارسلان زینل زاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
29 جلیل جعفری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
30 غلامرضا حسین یار زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
31 فروغ عباساقی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
32 مرضیه خزاعی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
33 محمود جمیل پور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
34 مهناز صباغ بجستانی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
35 لیلی فاتح بهاری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
36 مهلا معاذالهی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
37 اکرم هروی یدک زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
38 امین سعیدی رشک علیا زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
39 محمد محمدپور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
40 ندا سرباز زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
41 سیدمهدی ابراهیمی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
42 سعید زرین زاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
43 ابوالفضل جمشیدی پور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
44 محمد نیکبین زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
45 حامد افخمی اردکانی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
46 فریدون احمدزاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
47 فاطمه گلیج زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
48 سارا ابراهیمی میمند زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
49 جاوید عزیززاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
50 رعنا پرورش زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678910111213141516171819202122232425   >