لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ح

موارد یافت شده : 610
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 فاطمه حائری اسدی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
2 محمدرضا حائری زاده حریمی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
3 احسان حاتم نژاد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
4 صدیقه حاتمی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
5 محمد حاتمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
6 زهرا حاتمی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
7 قاسم حاتمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
8 الهه حاتمی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
9 حدیث حاتمی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
10 مصطفی حاتمی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
11 مجتبی حاتمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
12 مجتبی حاتمی توپکانلو تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
13 محمد حاتمی نیا مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
14 فاطمه حاتمی همت آبادی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
15 عماد حاتمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
16 مهران حاتمی گوربندی مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
17 ابوذر حاتمی یزد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
18 مژده حاج احمدی پوررفسنجانی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
19 مهدیه حاج حسینی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
20 زهرا حاج زاده غلامی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
21 امین حاج طالبی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
22 معصومه حاج طالبی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
23 مرضیه حاج محمدی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
24 مریم سادات حاج میرزایی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
25 الناز حاجبی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
26 فرحناز حاجبی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
27 مهدی حاجبی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
28 حسین حاجتمند قلعه رودخانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
29 سینا حاجتی ضیابری زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
30 فرهاد حاجری الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی دکتری (Ph.D)
31 فاطمه حاجی آبادی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی دکتری (Ph.D)
32 حمیده حاجی آبادی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
33 مجتبی حاجی ابادی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
34 حسین حاجی احمدی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
35 رسول حاجی امیری صنایع غذایی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
36 مریم حاجی بابائی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
37 محمد حاجی بگلو مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
38 سعید حاجی رضازاده صنعتی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
39 شیما حاجی زاده شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
40 محمد حاجی زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
41 محمد حاجی زاده مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
42 شادی حاجی زاده سعداباد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
43 زهرا حاجی زاده نداف ریاضی محض کارشناسی ارشد
44 اعظم حاجی زاهدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
45 فاطمه حاجی سامی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
46 مریم حاجی علی عسکری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
47 سپیده حاجی قاسمی ازغندی ریاضی محض گرایش آنالیز دکتری (Ph.D)
48 مهران حاجی قلیزاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
49 ملیحه حاجی مجتهد ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
50 محمدرضا حاجی محمدرفیع فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12345678910111213   >