لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف چ

موارد یافت شده : 47
نمایش موارد 1 تا 47

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امیر چاجی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
2 مهرداد چاجی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
3 صدیقه چاجی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (مجازی) کارشناسی ارشد
4 مهناز چاجی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
5 فاطمه چارلنک بختیاری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
6 ندا چاره ئی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
7 مسعود چاری صادق جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
8 ریحانه چراغعلی مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد
9 طیبه چراغی شوی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
10 محمد رضا چربگو مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
11 بهاره چرخاب تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
12 الهام چرخی زاده کوهبنانی ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
13 علیرضا چرم فروشان فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
14 مریم چزگی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
15 مرتضی چشتی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
16 محسن چشم میشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
17 ناهید چشمه قصابانی علوم اقتصادی - اقتصاد نظری دکتری (Ph.D)
18 سیدمصطفی چشمی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
19 حمید چشمی زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
20 اکبر چشمی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
21 مریم چلبی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
22 حسین چمبری مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
23 محمد چمنی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
24 سعیده چمنی اصغری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
25 مهلا چمیانی زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
26 فاطمه چنارانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
27 عاطفه چنارانی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
28 مهناز چنارانی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
29 فرشته چنارانی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
30 الهام چناری حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
31 محمدرضا چهارارکان مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
32 بهرام چوبتراش ابرده مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
33 مهدی چوبدارسعداباد بافت شناسی کارشناسی ارشد
34 نسرین چوبداری الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان کارشناسی ارشد
35 حمیده چوبداری مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
36 روزبه چوبچیان بافت شناسی کارشناسی ارشد
37 فاطمه چوبینه آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
38 یاسر چولایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
39 زهرا چوپانی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
40 فاطمه چوپانی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
41 فهیمه چکنه بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
42 مرضیه چکنه ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
43 سحر چکنی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
44 رضا چکنی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
45 محمد چکی فورک آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
46 امید چیت ساز مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
47 امیرحسین چیت ساززاده مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

صفحه :