لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف چ

موارد یافت شده : 45
نمایش موارد 1 تا 45

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مهرداد چاجی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
2 صدیقه چاجی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (مجازی) کارشناسی ارشد
3 مهناز چاجی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
4 مسعود چاری صادق جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
5 طیبه چاوشیان کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
6 ریحانه چراغعلی مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد
7 زینب چراغچی مسجدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
8 طیبه چراغی شوی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
9 محمد رضا چربگو مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
10 بهاره چرخاب تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
11 الهام چرخی زاده کوهبنانی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
12 فرزانه چرغند مهندسی معماری کارشناسی ارشد
13 علیرضا چرم فروشان فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
14 حبیب الله چرکزی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
15 مرتضی چشتی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
16 محسن چشم میشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
17 ناهید چشمه قصابانی علوم اقتصادی - اقتصاد نظری دکتری (Ph.D)
18 سیدمصطفی چشمی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
19 حمید چشمی زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
20 اکبر چشمی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
21 مهدی چشمی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
22 مریم چلبی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
23 حسین چمبری مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
24 فاطمه چنارانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
25 عاطفه چنارانی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
26 مهناز چنارانی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
27 فرشته چنارانی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
28 عباسعلی چنارانی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
29 محمدرضا چهارارکان مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
30 محمدرضا چهارتکاب مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
31 اسماعیل چهارپاشلو علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
32 مهدی چهل سری فیض ابادی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
33 نسرین چوبداری الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان کارشناسی ارشد
34 نصیر چوبداری مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
35 فاطمه چوبینه آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 یاسر چولایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
37 فاطمه چوپانی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
38 مجتبی چوپانی ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری کارشناسی ارشد
39 ای ناز چوکان پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
40 صفیه چکاو مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
41 مرضیه چکنه ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
42 سحر چکنی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
43 رضا چکنی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
44 محمد چکی فورک آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
45 امیرحسین چیت ساززاده مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

صفحه :