لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ث

موارد یافت شده : 21
نمایش موارد 1 تا 21

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 شادی ثابت آمار ریاضی کارشناسی ارشد
2 فریده سادات ثابت امیری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
3 مجتبی ثابت بیرجندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
4 سجاد ثابت بیرجندی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
5 احسان ثابت بیرجندی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
6 حسین ثابت سروستانی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
7 نسرین ثابت سروستانی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
8 احمد علی ثابتان شیرازی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
9 نرگس ثابتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
10 جلال ثابتی میبد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
11 حمیده ثانوی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
12 علیرضا ثانی حیدری مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
13 احمد ثانیان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
14 عباس مونس فرج ثجیل مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
15 محمد بسام لوتی ثعالبی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
16 محمدحسین ثقفی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
17 عطیه ثقفی بیناباج ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
18 پریسا ثقه الاسلام فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
19 مهشید ثمره حسینعلی نژاد زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
20 سعیده ثمره موسوی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
21 حسین ثنائی نژاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد

صفحه :