لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 185
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مجید تابنده مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
2 شهره تاتاری علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
3 مرتضی تاتاری فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
4 شهریار تاتاری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
5 جواد تاج ابادی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
6 محمد تاج ابادی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
7 پروین تاج بخش آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
8 مریم تاج بخشیان زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
9 الهه تاجی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
10 وحید تاجیک علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی دکتری (Ph.D)
11 تهمینه تاجیک پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
12 محمدمهدی تاجیک جلایری ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
13 کبری تاجیک طوغان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
14 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
15 مجتبی تارم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
16 مجتبی تارین شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
17 مژده تاریک حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
18 احمد تازیکی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
19 شکوفه تازیکی شمس ابادی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
20 ناصر تالی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
21 مشتاق طالب تالی تالی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
22 علی تبرائی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
23 معین تبریزی کلات مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
24 پیمان تبریزیان مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
25 هاجر تجاری مقدم برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
26 بنفشه تجلی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
27 نفیسه تحریرچی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
28 سروش تحققی عرب مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
29 حسین تحقیقی شربیان مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
30 سحر تدین بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
31 نسرین تدین مهندسی معماری کارشناسی ارشد
32 الناز تدینی حسابرسی کارشناسی ارشد
33 سمیه تراب بیکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
34 ساسان ترابی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
35 فاطمه ترابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
36 لیلا ترابی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
37 محمود ترابی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
38 زهرا ترابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
39 مرتضی ترابی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
40 سیما ترابی دشتبیاض حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
41 امیر ترابی دلیگانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
42 الهام ترابی فرخانی شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
43 بهناز ترابیان زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
44 مریم ترابیان کاخکی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
45 امنه تراکمه علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
46 فرهاد ترحمی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
47 فاطمه ترحمی رسول ابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
48 مهدی ترخان مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
49 محمد ترش ابی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
50 محمدرسول ترک زاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >