لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ه

موارد یافت شده : 172
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 حکیمه هاتف اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
2 محدثه هاتفی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
3 سیده لیلا هاتفی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
4 زینب هاتفی اولایی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
5 محمد حسن هاتفی فرجیان بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
6 امید هاجری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
7 آرش هادوی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
8 نگار هادوی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
9 سیدحسین هادی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
10 محمدجواد هادی زاده زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
11 فاطمه هادی زاده سروستانی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
12 مهدی هادی سیه رود زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
13 سمیه هادی فر زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
14 نسرین هادی نیا علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
15 نازنین هادی نیا مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
16 الهام هادی پورزیارتگاه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
17 ایمان هادیان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
18 منیژه هادیان زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
19 محمد هادیان علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
20 هومن هادیان مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
21 لیلا هارون ابادی مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد
22 ژاله هاشم زاده زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
23 رسول هاشم زاده مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
24 امیرهمایون هاشم زاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
25 نسرین هاشم نژادنامقی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
26 ریحانه هاشم نیای ترشیزی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
27 جعفر هاشم پور محمد آبادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
28 فریده هاشم پورساسی شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
29 امان الله هاشمزهی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
30 نیره سادات هاشمی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
31 خدیجه هاشمی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
32 غلام رسول هاشمی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
33 عفت السادات هاشمی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
34 سیدهادی هاشمی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
35 سیدجواد هاشمی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
36 مرجان سادات هاشمی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
37 بی بی زهرا هاشمی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
38 سیده مریم هاشمی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
39 سیده اسیه هاشمی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
40 افسانه هاشمی فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
41 سیدمهدی هاشمی فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
42 سیده نرگس هاشمی فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
43 الهام هاشمی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
44 سیدمجید هاشمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
45 سیده فاطمه هاشمی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
46 سیدعلی هاشمی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
47 سعید هاشمی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
48 محمدرضا هاشمی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
49 شادیه هاشمی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
50 مجید هاشمی بیمادی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >