لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف و

موارد یافت شده : 134
نمایش موارد 51 تا 100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
51 سیدمحمد وحیدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
52 فاطمه وحیدنیا آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
53 فروه وحیدپور اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
54 علیرضا وحیدی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
55 وحیده وحیدی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
56 علیرضا وحیدی جوان شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
57 میثم وحیدی فردوسی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
58 حمید رضا وحیدی پور زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
59 حمید وحیدیان اردکان الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
60 زهرا ودادیان روانشناسی دکتری (Ph.D)
61 امیرحسین ودادیان زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
62 امیررضا ودایع خیری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
63 سمیه ورشوی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
64 مهرداد ورنان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
65 ازاده وریجی علوم زمین شناسی تکتونیک کارشناسی ارشد
66 فایزه وزیرنژاد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
67 نسیبه سادات وزیری زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
68 سیدمحمدرضا وزیری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
69 سید جمال وزیری محبوب زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
70 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
71 علیرضا وسیعی علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
72 مهدی وشنگی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
73 فروغ وضعی رودی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
74 عفت وطن خواه شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
75 مطهره وطن خواه مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
76 غلامحسین وطن خواه مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
77 شهرزاد وطن خواه لطف ابادی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
78 سلمان وطن دوست ادیان و عرفان کارشناسی ارشد
79 مجید وطن دوست علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
80 امین اله وطن دوست ابجهان علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
81 مهدی وطن پرست توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
82 زهرا وظیفه فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
83 مریم وظیفه دان مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
84 ابراهیم وظیفه دوست فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک) کارشناسی ارشد
85 سعید وظیفه شناس اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
86 پریسا وفائی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
87 محمدحسن وفائی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
88 امین اله وفاخواه علوم اقتصادی - اقتصاد ایران دکتری (Ph.D)
89 زهرا وفادار الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
90 ریحانه وفادارسیدی نسل ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
91 لیلا وفادارقاسمی علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
92 نجمه وفادوست جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
93 محسن وفادوست طرقبه ای مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
94 اعظم وفایی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
95 حمیدرضا وفایی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
96 محمدجواد وفایی مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
97 محمد وفایی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
98 زینب وفایی مغانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
99 محمدرضا وفایی نظام خواه مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
100 زهرا وقاری زمهریر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123   >