لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف و

موارد یافت شده : 135
نمایش موارد 101 تا 135

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
101 زهرا وقوعی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
102 روح اله ولایتی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
103 وحیده ولایتی حقیقی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
104 نیوشا ولایی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
105 راضیه ولی اصیل علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
106 زهرا ولی اللهی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
107 اناهیتا ولی اللهی بیشه بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
108 توحید ولی زاده زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
109 غزاله ولی زاده علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
110 پویا ولی زاده مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
111 امین ولی زاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
112 تکتم ولی زاده حجار مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
113 فاطمه ولی زاده دالنجان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
114 اکرم ولی زاده قلعه بیگ علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری دکتری (Ph.D)
115 مهدی ولی زاده معطر ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
116 بهاره ولی زاده کاخکی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
117 مسعود ولی زاده کاخکی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
118 حجت ولی مقدم مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
119 نرگس ولی نقندر رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
120 شیما ولی نیا آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
121 محمد ولی پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
122 محمدحسین وهاب زاده آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
123 محسن وهاب زاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
124 شهین وهاب زاده نامقی زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
125 امیر وهبی باب سنگی مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد
126 رقیه وکیل زاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
127 جواد وکیلی مشاوره دکتری (Ph.D)
128 سیدامین وکیلی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
129 سیدجمال وکیلی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (مجازی) کارشناسی ارشد
130 معصومه وکیلی ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
131 معصومه وکیلی قرطاول علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دکتری (Ph.D)
132 رضا وکیلی ورانلو ریاضی محض گرایش هندسه توپولوژی کارشناسی ارشد
133 مهدی وکیلیان آغوءی حسابداری دکتری (Ph.D)
134 مهسا وکیلیان زند مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
135 علی ویسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123