لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف پ

موارد یافت شده : 233
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علی اصغر پادارلو زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
2 پویا پارسا آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 مطهره پارسا آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
4 حسین پارسا حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
5 محمدعلی پارسا ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری کارشناسی ارشد
6 منصوره پارسا شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
7 حمید پارسا علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
8 معصومه پارسا مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
9 پویا پارسا مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
10 محمدصادق پارسا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
11 پدرام پارسافر مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
12 علی پارسافر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
13 رضا پارسامهر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
14 امین پارساوش روابط بین الملل کارشناسی ارشد
15 حجت اله پارساپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
16 فاطمه پارساپور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
17 حسین پارسای سیوکی حسابداری کارشناسی ارشد
18 محبوبه پارسایی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
19 سمانه پارسایی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
20 رضا پارسایی تبار مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
21 فرزانه پارسیان مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
22 اتنا پاسبان علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
23 علی پاسبان مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
24 امیر پاسبان قره تکان مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
25 مهدی پاسبان قریه صفا آمار ریاضی کارشناسی ارشد
26 الهه پاسبان موشکی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
27 سیدزینال پاشایی ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
28 مارال پاشیرزاد زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)
29 محبوبه پانژاد مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
30 زهرا پاپی فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
31 اکرم پاچناری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
32 بهاره پاک باطن تغذیه دام دکتری (Ph.D)
33 مهدی پاک خصال مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
34 خسرو پاک منش مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
35 حمیده پاک مهر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
36 ناهید پاک نژاد ریاضی محض دکتری (Ph.D)
37 رشید پاک نیا بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
38 علیرضا پاک گوهر آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
39 الناز پاکار ترجمه دکتری (Ph.D)
40 مریم پاکار جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
41 زهره پاکدامن آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
42 محمدرضا پاکدامن زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
43 محمد پاکدامن مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
44 پیام پاکدل علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
45 ریحانه پاکدل مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد
46 سمیه پاکدل عسگراباد شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
47 ازاده پاکدل مژدهی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
48 ساره پاکدل نوقابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
49 جواد پاکدین علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
50 حبیبه پاکروان نوقابی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345   >