لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف پ

موارد یافت شده : 232
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 پویا پارسا آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
2 مطهره پارسا آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
3 حسین پارسا حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
4 منصوره پارسا شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
5 حمید پارسا علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
6 معصومه پارسا مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
7 پویا پارسا مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
8 محمدصادق پارسا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
9 پدرام پارسافر مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
10 علی پارسافر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
11 الهام پارسامهر روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
12 رضا پارسامهر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
13 امین پارساوش روابط بین الملل کارشناسی ارشد
14 حجت اله پارساپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 فاطمه پارساپور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
16 حسین پارسای سیوکی حسابداری کارشناسی ارشد
17 محبوبه پارسایی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
18 رشید پارسایی علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی دکتری (Ph.D)
19 سمانه پارسایی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
20 رضا پارسایی تبار مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
21 سارا پارسه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
22 فرزانه پارسیان مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
23 فاطمه پارچه باف دولتی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
24 ناصر پازشی رشتخوار رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
25 سعید پاسبان جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
26 علی پاسبان مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
27 امیر پاسبان قره تکان مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
28 سیدزینال پاشایی ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
29 حسام پاشایی مرندی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
30 مارال پاشیرزاد زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)
31 محبوبه پانژاد مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
32 اکرم پاچناری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
33 ملیحه پاک علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
34 بهاره پاک باطن تغذیه دام دکتری (Ph.D)
35 مهدی پاک خصال مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
36 سعید پاک روان مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم دکتری (Ph.D)
37 سمیه پاک سرشت علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
38 خسرو پاک منش مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
39 حمیده پاک مهر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
40 رشید پاک نیا بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
41 علیرضا پاک گوهر آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
42 الناز پاکار ترجمه دکتری (Ph.D)
43 زهره پاکدامن آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
44 محمدرضا پاکدامن زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
45 ریحانه پاکدل مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد
46 سمیه پاکدل عسگراباد شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
47 ازاده پاکدل مژدهی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
48 ساره پاکدل نوقابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
49 جواد پاکدین علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
50 سمیرا پاکروان مهندسی معماری کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345   >