لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ن

موارد یافت شده : 542
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 نسترن ناجکار اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
2 محمد هادی ناجی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
3 حامد ناجی ابهری مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
4 حسن ناجی مهر مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
5 سیدعلی ناجی نصرابادی یزد مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
6 مهسا ناجی پور مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
7 اشرف نادرزاده استاد فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
8 مصطفی نادرعفیف پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
9 سمانه نادرمزرجی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
10 گراناز نادرنژاد زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
11 رامین نادری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
12 مریم نادری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
13 مرجان نادری حسابداری کارشناسی ارشد
14 نیلوفر نادری حسابداری کارشناسی ارشد
15 مهدی نادری علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
16 بهاره نادری علوم شناختی کارشناسی ارشد
17 شبنم نادری بوانلو شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
18 نصیر نادری میقان زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
19 سوسن نادری میقان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
20 سیما نادری میقان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
21 سعید نادری نژاد علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
22 سکینه نادریان روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
23 علی رضا نادریان لایین زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
24 لیلا نادی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
25 فاطمه نادی بهلولی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
26 بنیامین نارنجانی مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
27 محبوبه نارویی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
28 حسین نارویی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
29 فاطمه نارویی امیری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
30 نسرین ناری فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
31 طیبه نازدار علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
32 نرگس نازپرور الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
33 جواد ناشاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
34 سپیده ناصح زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
35 داود ناصح مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
36 فایزه ناصح مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
37 رضا ناصرالاسلامی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
38 حامد ناصرزشکی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
39 نرگس ناصری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
40 ساجده ناصری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
41 محمد ناصری الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
42 فاطمه ناصری بیوتکنولوژی ( زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
43 اکرم ناصری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
44 سمیرا ناصری حسابداری کارشناسی ارشد
45 رقیه ناصری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
46 فاطمه ناصری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
47 سمانه ناصری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
48 محمد ناصری فلسفه کارشناسی ارشد
49 مسعود ناصری فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
50 نسترن ناصری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011   >