لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ن

موارد یافت شده : 531
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 محمد ناجم حصاری فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
2 نسترن ناجکار اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
3 حامد ناجی ابهری مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
4 علی ناجی اقاخانلو مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
5 جواد ناجی رخی شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد
6 مرسده ناجی شب اهنگ مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
7 امیررضا ناجی عطار مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
8 حسن ناجی مهر مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
9 اشرف نادرزاده استاد فیزیک گرایش فیزیک نظری دکتری (Ph.D)
10 مصطفی نادرعفیف پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
11 سمانه نادرمزرجی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
12 گراناز نادرنژاد زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
13 فیروزه نادرکام فیروزی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دکتری (Ph.D)
14 رامین نادری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
15 نسترن نادری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
16 مریم نادری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
17 نیلوفر نادری حسابداری کارشناسی ارشد
18 مرجان نادری حسابداری کارشناسی ارشد
19 مهدی نادری علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
20 بهاره نادری علوم شناختی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
21 مرتضی نادری طوسی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
22 نصیر نادری میقان زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
23 سیما نادری میقان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
24 سوسن نادری میقان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
25 سعید نادری نژاد علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
26 زکیه نادری چنار جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
27 فاطمه نادعلی زاده طرقبه علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
28 مهران نادمی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
29 محمدتقی نادی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
30 محمد نادی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
31 فاطمه نادی نژاد فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسلامی دکتری (Ph.D)
32 مریم نارنج جعفری آمار ریاضی کارشناسی ارشد
33 بنیامین نارنجانی مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
34 الیاس ناروئی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
35 محبوبه نارویی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
36 صابره نارویی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
37 فاطمه نارویی امیری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
38 نسرین ناری فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
39 سیده جنت ناریابی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
40 اویس نازپرور مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
41 داود ناصح مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
42 فایزه ناصح مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
43 مسلم ناصحی علوم زمین گرایش پترولوژی کارشناسی ارشد
44 رضا ناصرالاسلامی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
45 حامد ناصرزشکی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
46 نرگس ناصری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
47 ساجده ناصری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
48 عبدالله ناصری بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
49 فاطمه ناصری بیوتکنولوژی ( زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
50 رقیه ناصری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011   >