لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ن

موارد یافت شده : 508
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 نسترن ناجکار اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
2 محمد هادی ناجی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
3 حامد ناجی ابهری مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
4 حسن ناجی مهر مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
5 سیدعلی ناجی نصرابادی یزد مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
6 مهسا ناجی پور مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
7 اشرف نادرزاده استاد فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
8 مصطفی نادرعفیف پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
9 سمانه نادرمزرجی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
10 گراناز نادرنژاد زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
11 رامین نادری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
12 مریم نادری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
13 نیلوفر نادری حسابداری کارشناسی ارشد
14 مرجان نادری حسابداری کارشناسی ارشد
15 مهدی نادری علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
16 بهاره نادری علوم شناختی کارشناسی ارشد
17 شبنم نادری بوانلو شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
18 نصیر نادری میقان زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
19 سوسن نادری میقان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
20 سیما نادری میقان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
21 سعید نادری نژاد علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
22 علی رضا نادریان لایین زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
23 فاطمه نادی بهلولی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
24 بنیامین نارنجانی مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
25 محبوبه نارویی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
26 فاطمه نارویی امیری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
27 نسرین ناری فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
28 طیبه نازدار علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
29 نرگس نازپرور الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
30 سپیده ناصح زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
31 داود ناصح مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
32 فایزه ناصح مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
33 رضا ناصرالاسلامی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
34 حامد ناصرزشکی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
35 نرگس ناصری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
36 ساجده ناصری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
37 محمد ناصری الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
38 فاطمه ناصری بیوتکنولوژی ( زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
39 اکرم ناصری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
40 رقیه ناصری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
41 فاطمه ناصری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
42 سمانه ناصری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
43 محمد ناصری فلسفه کارشناسی ارشد
44 مسعود ناصری فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
45 نسترن ناصری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
46 فرزانه ناصری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
47 ساره ناصری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
48 مرتضی ناصری مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
49 علی ناصری جازار علوم سیاسی کارشناسی ارشد
50 هوشنگ ناصری راد زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567891011   >