لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,227
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 عباس فاضل ماجود ماجود مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2 علی ماروسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
3 حسن ماروسی مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
4 محمد ماروسی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
5 رویا ماستیانی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی دکتری (Ph.D)
6 زهرا مافی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
7 عماد مافی نژاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
8 نعمت مال امیری ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی دکتری (Ph.D)
9 مهدی مالدارکاریزی زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
10 محمدرضا مالمیر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
11 محمد مالکی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
12 منظر مالکی ریاضی محض گرایش آنالیز دکتری (Ph.D)
13 ملیحه مالکی خلیل اباد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
14 شیرین مالکی خلیل اباد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
15 ایدین ماه تابانی علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
16 سمیه ماه گلی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
17 ملیحه ماهودی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
18 حلیمه مبارک کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
19 هدی مبارکی شادیاب ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
20 پریناز مباشرپور علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
21 احمدرضا مبلی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
22 توحید مبهوت مقدم فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
23 سپهر مبین مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
24 علیه متاجی نیمور مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
25 معصومه متانت مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
26 امیر متحدین حسابداری دکتری (Ph.D)
27 مهروالسادات متغیر علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
28 فاطمه متقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
29 عصمت متقی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
30 زهرا متقی مقدم فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
31 محمدصادق متقی پیشه الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
32 حسین متقیان علوم سیاسی کارشناسی ارشد
33 محمدحسین متقیان فلسفه کارشناسی ارشد
34 اسیه متین فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
35 احسان متین فر روانشناسی دکتری (Ph.D)
36 حسن متین فر زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
37 مینا متین فرد شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
38 علی مجاب قصرالدشتی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
39 امیرحسین مجاهد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
40 فائزه سادات مجتبوی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) کارشناسی ارشد
41 پونه مجتهدی علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
42 سیدحسین مجتهدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
43 کیارش مجتهدین یزدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
44 مریم مجدالدین علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
45 بهروز مجدزاده خاندانی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
46 مهوش مجدی زراعت دکتری (Ph.D)
47 حسین مجدی عبداله اباد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
48 امنه مجذوب صفا زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
49 امین مجرب مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
50 محبوبه مجرد آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678910111213141516171819202122232425   >