لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,254
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 عباس فاضل ماجود ماجود مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2 مهتاب ماروسی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
3 علی ماروسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
4 حسن ماروسی مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
5 محمد ماروسی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
6 مجید مازوچی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
7 زهرا مافی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
8 عماد مافی نژاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
9 نعمت مال امیری ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی دکتری (Ph.D)
10 مهدی مالدارکاریزی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
11 محمدرضا مالمیر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
12 منظر مالکی ریاضی محض گرایش آنالیز دکتری (Ph.D)
13 ملیحه مالکی خلیل اباد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
14 سمیه ماندنی فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
15 ایدین ماه تابانی علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
16 سمیه ماه گلی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
17 حلیمه مبارک کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
18 محمد مبارکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
19 احمدرضا مبلی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
20 محمد رضا مبهوت جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
21 توحید مبهوت مقدم فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
22 سپهر مبین مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
23 علیه متاجی نیمور مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
24 معصومه متانت مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
25 حمیدرضا متحدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
26 امیر متحدین حسابداری دکتری (Ph.D)
27 محمدمهدی متدین طوسی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
28 محمود متعیرفخری مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
29 مهروالسادات متغیر علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
30 مرضیه متقی زاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
31 محمدصادق متقی پیشه الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
32 احمد متقیان علوم سیاسی کارشناسی ارشد
33 محمدحسین متقیان فلسفه کارشناسی ارشد
34 سیده فاطمه متولیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
35 احسان متین فر روانشناسی دکتری (Ph.D)
36 مینا متین فرد شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
37 علی مجاب قصرالدشتی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
38 رضا مجاهدی رضائیان فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
39 علیرضا مجتبایی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
40 سیدمجید مجتبوی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
41 پونه مجتهدی علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
42 یاسمن مجد مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
43 مریم مجدالدین علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
44 بهروز مجدزاده خاندانی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
45 سیروس مجدی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
46 حسین مجدی عبداله اباد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
47 سپیده مجرب مایوان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
48 محمدرضا مجرد حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
49 اعظم مجرد ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
50 امین مجردبهره مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011121314151617181920212223242526   >