لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ل

موارد یافت شده : 51
نمایش موارد 1 تا 51

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 زهرا لاری زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
2 هادی لباف خانیکی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
3 احسان لجمیری جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
4 زینب لسانی علوم شناختی گرایش اعصاب شناختی - مغز و شناخت دکتری (Ph.D)
5 الهام لشنی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
6 علی لشکری زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
7 مرضیه لشکری دربندی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
8 زهرا لشکری پور مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
9 مرتضی لشگری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
10 سمانه لطف اللهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
11 شهرزاد لطفعلی ثانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
12 مجتبی لطفی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
13 سرور لطفی شیرازی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
14 مریم لطفی قرایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
15 رضا لطفی نوقابی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
16 لیلا لطفی کتولی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
17 علی لطفیان مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
18 یاسر لطفیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
19 احمد سلیم لطیف لطیف زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
20 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
21 زهرا لطیفی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
22 پوریا لطیفی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
23 هدا لطیفی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
24 مهسا لطیفی کاهو شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
25 دانیال لطیفیان اصفهانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
26 مسعود لعل اول الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
27 نگین لعل زکریا شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
28 سیدعلی لعل سجادی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
29 مصطفی لعل شاطری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
30 طوبی لعل صاحبی فلسفه - حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
31 سیدسجاد لعل قالیباف مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
32 هاشم لعل یوسفی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
33 سمانه لعلی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
34 محمد لعلی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
35 فاطمه لقای رودی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
36 پویان لقایی افشار مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
37 زهرا لقمانی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
38 مریم لقمانی خوزانی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
39 اسماعیل لقمانی دوین علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
40 افشین لقمانی مقدم طوسی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
41 عطیه لمعی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
42 حمید لنگران طرقبه مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
43 امال هادی لحمود لهمود آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
44 محمد لوایی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
45 علی هانی لوزان لوزان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
46 مریم لونی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
47 مسعود لک زایی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
48 علیرضا لکزایی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
49 حسین لکزیان ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکتری (Ph.D)
50 یونس لگزیان مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12   >