لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ل

موارد یافت شده : 61
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 الیاس لارکرمانی مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
2 زهرا لاری زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
3 خدیجه لاریجانی شلری شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
4 محمدرضا لالوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
5 فائزه لاکی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
6 هادی لباف خانیکی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
7 سیدجواد لبافی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
8 احسان لجمیری جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
9 فاطمه لری راهزنی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
10 زینب لسانی علوم شناختی گرایش اعصاب شناختی - مغز و شناخت دکتری (Ph.D)
11 الهام لشنی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
12 علی لشکری زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
13 حنان لشکری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
14 مرضیه لشکری دربندی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
15 مرتضی لشگری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
16 سمانه لطف اللهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
17 شهرزاد لطفعلی ثانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
18 جواد لطفی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
19 مصطفی لطفی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
20 نبی لطفی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
21 مجتبی لطفی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
22 فایزه لطفی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
23 سرور لطفی شیرازی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
24 مریم لطفی قرایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
25 رضا لطفی نوقابی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
26 لیلا لطفی کتولی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
27 جواد لطفیان فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
28 علی لطفیان مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
29 یاسر لطفیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
30 احمد سلیم لطیف لطیف زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
31 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
32 زهرا لطیفی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
33 پوریا لطیفی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
34 هدا لطیفی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
35 مهسا لطیفی کاهو شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
36 دانیال لطیفیان اصفهانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
37 مسعود لعل اول الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
38 نگین لعل زکریا شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
39 مصطفی لعل شاطری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
40 طوبی لعل صاحبی فلسفه - حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
41 سیدسجاد لعل قالیباف مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
42 هاشم لعل یوسفی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
43 سمانه لعلی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
44 محمد لعلی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
45 فاطمه لقای رودی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
46 پویان لقایی افشار مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
47 زهرا لقمانی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
48 مریم لقمانی خوزانی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
49 اسماعیل لقمانی دوین علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
50 افشین لقمانی مقدم طوسی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12   >