لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ل

موارد یافت شده : 57
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 الیاس لارکرمانی مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
2 زهرا لاری زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
3 محمدرضا لالوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
4 فائزه لاکی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
5 هادی لباف خانیکی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
6 احسان لجمیری جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
7 فاطمه لری راهزنی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
8 زینب لسانی علوم شناختی گرایش اعصاب شناختی - مغز و شناخت دکتری (Ph.D)
9 الهام لشنی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
10 علی لشکری زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
11 مرضیه لشکری دربندی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
12 زهرا لشکری پور مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
13 مرتضی لشگری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
14 سمانه لطف اللهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
15 شهرزاد لطفعلی ثانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
16 جواد لطفی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
17 نبی لطفی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
18 مجتبی لطفی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
19 سرور لطفی شیرازی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
20 مریم لطفی قرایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
21 رضا لطفی نوقابی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
22 لیلا لطفی کتولی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
23 علی لطفیان مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
24 یاسر لطفیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
25 احمد سلیم لطیف لطیف زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
26 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
27 زهرا لطیفی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
28 پوریا لطیفی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
29 هدا لطیفی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
30 مهسا لطیفی کاهو شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
31 دانیال لطیفیان اصفهانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
32 مسعود لعل اول الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
33 نگین لعل زکریا شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
34 سیدعلی لعل سجادی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
35 مصطفی لعل شاطری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
36 طوبی لعل صاحبی فلسفه - حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
37 سیدسجاد لعل قالیباف مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
38 هاشم لعل یوسفی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
39 سمانه لعلی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
40 محمد لعلی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
41 فاطمه لقای رودی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
42 پویان لقایی افشار مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
43 زهرا لقمانی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
44 مریم لقمانی خوزانی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
45 اسماعیل لقمانی دوین علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
46 افشین لقمانی مقدم طوسی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
47 عطیه لمعی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
48 حمید لنگران طرقبه مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
49 امال هادی لحمود لهمود آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
50 محمد لوایی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12   >