لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف گ

موارد یافت شده : 114
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 اسماعیل گاراژیان مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
2 سهیل گازران مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
3 نجمه گازرحبیب ابادی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
4 رضا گازری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
5 رضا گداز مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
6 زهرا گرامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
7 فرزاد گرامی سین آبادی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
8 محدثه گرامی نوقابی بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)
9 میثم گرامی پور شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
10 ریحانه گرانسایه مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
11 علی گرانپایه زراعت دکتری (Ph.D)
12 محمدرضا گرایلو حسابرسی کارشناسی ارشد
13 ناهید گرایلی بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
14 الهام گرایلی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
15 مژگان گرایلی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
16 حامد گرجستانی حسابداری کارشناسی ارشد
17 محمد گردان مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
18 حدیثه گرزین مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
19 احسان گرماسی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
20 غزاله گرمرودی اصیل مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
21 میلاد گرمرودی نژاد زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
22 الهام گرمرودی نژاد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
23 الهام گروهی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
24 جلال الدین گرگیچ زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
25 سعیده گریانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد
26 فاطمه گریوانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
27 ولی گریوانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
28 ملیحه گزی مارشک زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
29 لنا گشایشی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
30 سیدنوید گفتاری زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
31 علی گل حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه ها دکتری (Ph.D)
32 علیرضا گل روانشناسی دکتری (Ph.D)
33 بیژن گل افشان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
34 طیبه گل افشانی علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری (Ph.D)
35 سیدسینا گل افشانی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
36 سیدسجاد گل افشانی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
37 سعیده گل جمال حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
38 شیما گل خطمی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
39 محمدامین گل دامنی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
40 فاطمه گل زاده خرق اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
41 هادی گل سرخی قمصری علوم سیاسی کارشناسی ارشد
42 معصومه گل فرخانی سفید زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
43 حامد گل محمدفرخانی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
44 الهام گل محمدی علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد
45 محمد گل محمدی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دکتری (Ph.D)
46 محمد گل محمدی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
47 سیده زهرا گل مکانی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
48 یاسر گل پرورمشهدی حسابداری کارشناسی ارشد
49 زینب سادات گل چهره رحیمی روانشناسی دکتری (Ph.D)
50 مریم گل کار زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد

صفحه :

    123   >