لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ک

موارد یافت شده : 411
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 محمد مجد کابری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
2 ابراهیم کابلی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
3 هلاله السادات کابلی فرشچی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
4 نادیا کابلی چلمردی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
5 علاء حسین عبد کاتب زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
6 مصطفی کاتبی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
7 مجیدرضا کاتبی علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
8 مهدیه کاخکی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد
9 سمیه کاراندیش مروستی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
10 میثم کاربخش راوری فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
11 ایمان کاردان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
12 مونا کاردانی ملکی نژاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
13 مریم کارگر بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)
14 حسن کارگر تغذیه دام دکتری (Ph.D)
15 شهرام کارگر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
16 محمدصادق کارگر علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
17 نرجس کارگر مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
18 مونا کارگر مشاوره دکتری (Ph.D)
19 سکینه کارگرزرندی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
20 سمیه کارگرمحمدابادی مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
21 محبوبه کاری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
22 جواد کاری پایهان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
23 ابوالفضل کاریزی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
24 مهسا کازرانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
25 پریسا کازرانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
26 بهناز کازرونی زند روانشناسی دکتری (Ph.D)
27 اعظم کاسب مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
28 ملیحه کاسب مجاور زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی کارشناسی ارشد
29 کاظم کاسفی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
30 وحید کاشانی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
31 هومن کاشانی راد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
32 مرتضی کاشانی نژاد علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
33 سیدرضا کاشف تبریزیان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
34 سمانه کاشف قاینی نژاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی(آموزش محور) کارشناسی ارشد
35 حمیده کاشی طرقی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
36 رامین کاشی طرقی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
37 باسم مردان کاظم کاظم حسابداری کارشناسی ارشد
38 سرمدمهدی کاظم کاظم زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی کارشناسی ارشد
39 سیناء رمح کاظم کاظم فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
40 عادل جاسم کاظم کاظم مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
41 نباء عبدالحسین کاظم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
42 احمدجواد کاظم مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
43 عماد کاظم زاده علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
44 فاطمه سادات کاظم زاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
45 فاطمه کاظم زاده کلاته جعفر اباد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
46 عقیل کاظم علی الخزاعی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
47 علیرضا کاظمی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
48 تهمینه کاظمی بافت شناسی دکتری (Ph.D)
49 محمد کاظمی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
50 حمیدرضا کاظمی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789   >