لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ف

موارد یافت شده : 317
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 لیلی فاتح بهاری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
2 اعظم فاتحی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
3 عاطفه فاتحی مهندسی برق-کنترل (مجازی) کارشناسی ارشد
4 حجت فاتحی ابدال ابادی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
5 محمدرضا فاتحی ترشیز مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
6 مرتضی فاتحی حقیقت ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
7 محمدرضا فارابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
8 دلارام فارسی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
9 صادق فارسی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
10 محمدمهدی فارسی علی آبادی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
11 سیدمعین فارقی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
12 ایدا فاروقی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
13 فروغ فاضل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
14 فهیمه فاضل روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
15 رقیه فاضل مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
16 صادق فاضل مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
17 داود فاضل ترشیزی مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
18 مریم فاضل زاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
19 یحیی فاضل فلاورجانی مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
20 علی فاضل نیشابوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
21 ارزو فاضلی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
22 هادی فاضلی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
23 الهام فاضلی حق پناه مترجمی زبان انگلیسی (مجازی) کارشناسی ارشد
24 عبدالطیف فاضلی سلمانی علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
25 محسن فاضلی نژاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
26 داود فاضلی کسرینه تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
27 سید محمود فاطمی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
28 محمد فاطمی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
29 نرگس فاطمی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
30 سیده سمن فاطمی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
31 سیدسعید فاطمی مهندسی عمران - راه و ترابری دکتری (Ph.D)
32 پریسا فاطمی خادر مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
33 سعیده سادات فاطمی زاده علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
34 زهره فاطمی محمداباد زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
35 سیده رقیه فاطمی پاشکم مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
36 آفرین فاطمیان حسابداری کارشناسی ارشد
37 سپیده فالیزکاران یزدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
38 سعید فامیل دردشتی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
39 وحید فانی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
40 سیدحمید فانی مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
41 مهدی فانی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
42 کامران فانی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
43 محمود فانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
44 سید امین فانی یزدی علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
45 بنفشه فتاح بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
46 احسان فتاح حصاری مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
47 مسعود فتاح زاده جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
48 مریم فتاح زاده شهری رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
49 زهرا فتاحی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
50 هدایت فتاحی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567   >