لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ف

موارد یافت شده : 324
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 لیلی فاتح بهاری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
2 اعظم فاتحی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
3 حجت فاتحی ابدال ابادی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
4 محمدرضا فاتحی ترشیز مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
5 مرتضی فاتحی حقیقت ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
6 مینا فاتحی زاده بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
7 محمدرضا فارابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
8 صادق فارسی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
9 محمدمهدی فارسی علی آبادی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
10 ویشتاسب فارسیان مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
11 سیدمعین فارقی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
12 ایدا فاروقی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
13 فروغ فاضل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
14 رقیه فاضل مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
15 صادق فاضل مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
16 هما فاضل انصاری زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
17 نادر فاضل بخشی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
18 داود فاضل ترشیزی مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
19 مریم فاضل زاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
20 یحیی فاضل فلاورجانی مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
21 علی فاضل نیشابوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
22 سیدمحمدباقر فاضل هاشمی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
23 احمدرضا فاضلی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
24 ارزو فاضلی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
25 الهام فاضلی حق پناه مترجمی زبان انگلیسی (مجازی) کارشناسی ارشد
26 عبدالطیف فاضلی سلمانی علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
27 محسن فاضلی نژاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
28 زهره فاضلی نیا زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)
29 سید مهدی فاطمی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
30 محسن فاطمی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
31 سید محمود فاطمی حقوق خصوصی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
32 محمد فاطمی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
33 سیدعلی فاطمی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
34 سیدسعید فاطمی مهندسی عمران - راه و ترابری دکتری (Ph.D)
35 زینب السادات فاطمی امین جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
36 پریسا فاطمی خادر مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
37 مجید فاطمی خصال جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
38 سعیده سادات فاطمی زاده علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
39 زهره فاطمی محمداباد زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
40 جواد فاطمی مقدم سقی ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی کارشناسی ارشد
41 سیده رقیه فاطمی پاشکم مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
42 آفرین فاطمیان حسابداری کارشناسی ارشد
43 سپیده فالیزکاران یزدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
44 سعید فامیل دردشتی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
45 مهدی فانی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
46 کامران فانی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
47 سید امین فانی یزدی علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
48 محمدعلی فایضی راد مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
49 سارا فایقی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
50 بنفشه فتاح بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567   >