لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 130
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امیررضا غازی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
2 غزاله غازی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف دکتری (Ph.D)
3 معصومه غالی فلیح فرهود حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
4 هدی عامر غانم غانم مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
5 حنان محمدجواد غانمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
6 جمیله غایبی جعفراباد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
7 صادق غرابادیان حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
8 سیدمحسن غرابی بایگی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
9 منهل فرج عزیز غرانی حسابداری کارشناسی ارشد
10 محمدرضا غرویان حسابداری کارشناسی ارشد
11 صدیقه غرویان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
12 شیما غرویان زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
13 احمد غریب جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
14 عطیه غریب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
15 زبیده غریب زاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
16 فروغ غریبی منفرد ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
17 زهرا غزالی پور زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
18 مینا غزایی یان علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
19 منصوره غزنوی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
20 زهرا غزنوی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
21 ماجد غزی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
22 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
23 نادیا غضنفری مقدم ترجمه دکتری (Ph.D)
24 صالحه غضنفری مقدم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
25 میلاد غفارنیا مهندسی معماری کارشناسی ارشد
26 علی غفارپور حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
27 الهام غفاری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
28 سمانه غفاری شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
29 الهه غفاری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
30 کیمیا غفاری مدیریت فنآوری اطلاعات دکتری (Ph.D)
31 اسماعیل غفاری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی دکتری (Ph.D)
32 جلاله غفاری راد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
33 اسماعیل غفاری زو مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
34 محمدامین غفاری شاد ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
35 احسان غفاری مقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
36 سیدحسین غفاریان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
37 سیده سعیده غفاریان طباطبایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
38 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
39 مصطفی غفاریان مسلمی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
40 ارش غفاریان کلاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
41 پروانه غفرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
42 دامون غفرانی طبری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
43 بهناز غفلتی فیض آبادی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
44 مصطفی غفوری اصل آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
45 ماندانا غفوری ساداتیه علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
46 زهرا غفوری شیراز مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
47 محمدمصطفی غفوریان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
48 الهه غفوریان حضوری اصفهان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
49 مصطفی غفوریان رمضان زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
50 هادی غفوریان قدس کاملی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123   >