لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 134
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امیررضا غازی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
2 غزاله غازی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف دکتری (Ph.D)
3 ساغر غازی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
4 معصومه غالی فلیح فرهود حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
5 هدی عامر غانم غانم مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
6 حنان محمدجواد غانمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
7 جمیله غایبی جعفراباد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
8 ایمان غدیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
9 صادق غرابادیان حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
10 سیدمحسن غرابی بایگی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
11 منهل فرج عزیز غرانی حسابداری کارشناسی ارشد
12 حاکم جاسم عبدالله غرباوی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
13 محمدرضا غرویان حسابداری کارشناسی ارشد
14 صدیقه غرویان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
15 شیما غرویان زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
16 احمد غریب جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
17 عطیه غریب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
18 زبیده غریب زاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
19 فروغ غریبی منفرد ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
20 زهرا غزالی پور زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
21 مینا غزایی یان علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
22 علی اکبر غزنوی حسابرسی کارشناسی ارشد
23 منصوره غزنوی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
24 زهرا غزنوی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
25 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
26 نادیا غضنفری مقدم ترجمه دکتری (Ph.D)
27 صالحه غضنفری مقدم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
28 میلاد غفارنیا مهندسی معماری کارشناسی ارشد
29 علی غفارپور حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
30 سمانه غفاری شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
31 الهه غفاری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
32 کیمیا غفاری مدیریت فنآوری اطلاعات دکتری (Ph.D)
33 اسماعیل غفاری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی دکتری (Ph.D)
34 جلاله غفاری راد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
35 محمدامین غفاری شاد ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
36 احسان غفاری مقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
37 سیدحسین غفاریان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
38 ازاده غفاریان زرعی حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
39 سیده سعیده غفاریان طباطبایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
40 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
41 مصطفی غفاریان مسلمی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
42 ارش غفاریان کلاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
43 پروانه غفرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
44 دامون غفرانی طبری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
45 بهناز غفلتی فیض آبادی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
46 مصطفی غفوری اصل آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
47 ماندانا غفوری ساداتیه علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
48 زهرا غفوری شیراز مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
49 محمدمصطفی غفوریان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
50 الهه غفوریان حضوری اصفهان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد

صفحه :

    123   >