لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 128
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امیررضا غازی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
2 غزاله غازی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف دکتری (Ph.D)
3 معصومه غالی فلیح فرهود حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
4 هدی عامر غانم غانم مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
5 حنان محمدجواد غانمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
6 جمیله غایبی جعفراباد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
7 صادق غرابادیان حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
8 سیدمحسن غرابی بایگی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
9 منهل فرج عزیز غرانی حسابداری کارشناسی ارشد
10 حاکم جاسم عبدالله غرباوی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
11 محمدرضا غرویان حسابداری کارشناسی ارشد
12 صدیقه غرویان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
13 احمد غریب جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
14 عطیه غریب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
15 زبیده غریب زاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
16 فروغ غریبی منفرد ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
17 زهرا غزالی پور زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
18 مینا غزایی یان علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
19 منصوره غزنوی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
20 زهرا غزنوی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
21 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
22 نادیا غضنفری مقدم ترجمه دکتری (Ph.D)
23 صالحه غضنفری مقدم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
24 میلاد غفارنیا مهندسی معماری کارشناسی ارشد
25 علی غفارپور حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
26 سمانه غفاری شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
27 الهه غفاری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
28 کیمیا غفاری مدیریت فنآوری اطلاعات دکتری (Ph.D)
29 اسماعیل غفاری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی دکتری (Ph.D)
30 جلاله غفاری راد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
31 اسماعیل غفاری زو مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
32 محمدامین غفاری شاد ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
33 احسان غفاری مقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
34 سیدحسین غفاریان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
35 ازاده غفاریان زرعی حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
36 سیده سعیده غفاریان طباطبایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
37 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
38 ارش غفاریان کلاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
39 پروانه غفرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
40 دامون غفرانی طبری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
41 بهناز غفلتی فیض آبادی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
42 مصطفی غفوری اصل آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
43 ماندانا غفوری ساداتیه علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
44 زهرا غفوری شیراز مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
45 محمدمصطفی غفوریان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
46 الهه غفوریان حضوری اصفهان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
47 مصطفی غفوریان رمضان زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
48 هادی غفوریان قدس کاملی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
49 ندا غفوریان مومن رضوی فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک دکتری (Ph.D)
50 حانیه غفوریان نصیری مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123   >