لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ع

موارد یافت شده : 625
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 میرآقا عابد فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
2 بهناز عابدزاده روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
3 حسین عابدزاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
4 فاطمه عابدنوکنده زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی کارشناسی ارشد
5 حبیب الله عابدهدتنی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
6 به آفرین عابدی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد
7 فاطمه عابدی تاریخ - تاریخ ایران باستان (آموزش محور) کارشناسی ارشد
8 ربابه عابدی ریاضی کاربردی زمینه آموزش ریاضی دکتری (Ph.D)
9 علیرضا عابدی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
10 سیده زهرا عابدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
11 احمد عابدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
12 سعید عابدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
13 سامر سعدون شنغاره عابدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
14 عبدالمهدی عابدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 نیلوفر عابدی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری) دکترای تخصصی
16 مریم عابدی استاد شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
17 مجید عابدی فیروزجایی مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
18 بتول عابدی کارشک علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
19 منا عابدین پور مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
20 الهه عابدینی روانشناسی دکتری (Ph.D)
21 علی عابدینی زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
22 عاطفه عابدینی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
23 محمد عابدینی فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
24 شادان عابدینی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
25 راضیه عابدینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
26 مرضیه عابدینی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
27 الهام عابدینی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
28 فیض الله عابدینی کردخیلی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
29 سیده شیلا عادل احمدیان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
30 احمدرضا عادل پور الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
31 جواد عادلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
32 ارمان عادلی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
33 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
34 حسن عارف الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
35 مصطفی عارفخانی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
36 عفراء عارفی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
37 الهام عارفی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
38 عالیه عارفی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
39 سولماز عارفی اصل حسابداری دکتری (Ph.D)
40 امیرحسین عارفی پور مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
41 محمد عارفیان بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
42 مینا عارفیان شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
43 فریناز عارفیان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی کارشناسی ارشد
44 روح اله عاشوری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
45 محمود عاشوری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
46 فاطمه عاشوری فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
47 کمال عاشوری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
48 مجتبی عاشوری پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
49 زهرا عاشوری فیشمی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
50 بشیر احمد عاصم زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678910111213   >