لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ع

موارد یافت شده : 526
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مهران عابدخراسانی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
2 فاطمه عابدنوکنده زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی کارشناسی ارشد
3 حبیب الله عابدهدتنی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
4 فاطمه عابدی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
5 ربابه عابدی ریاضی کاربردی زمینه آموزش ریاضی دکتری (Ph.D)
6 علیرضا عابدی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
7 سیده زهرا عابدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
8 احمد عابدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
9 سامر سعدون شنغاره عابدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
10 علیرضا عابدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
11 عبدالمهدی عابدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
12 مریم عابدی استاد شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
13 راضیه عابدی جعفراباد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد
14 مجید عابدی فیروزجایی مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
15 بتول عابدی کارشک علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
16 منا عابدین پور مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
17 الهه عابدینی روانشناسی دکتری (Ph.D)
18 علی عابدینی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
19 محمد عابدینی فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
20 راضیه عابدینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
21 مرضیه عابدینی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
22 الهام عابدینی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
23 فیض الله عابدینی کردخیلی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
24 صادق ثامر عاجل علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
25 احمدرضا عادل پور الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
26 جواد عادلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
27 ارمان عادلی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
28 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
29 حسن عارف الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
30 زهرا عارف مهندسی معماری کارشناسی ارشد
31 مصطفی عارفخانی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
32 عفراء عارفی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
33 الهام عارفی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
34 عالیه عارفی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
35 امیرحسین عارفی پور مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
36 محمد عارفیان بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
37 مینا عارفیان شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
38 روح اله عاشوری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
39 محمود عاشوری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
40 فاطمه عاشوری فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
41 کمال عاشوری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
42 مجتبی عاشوری پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
43 زهرا عاشوری فیشمی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
44 الهام عاشوری گرو جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
45 خداداد عاصمی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
46 حسین عاطفی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
47 سحر عاطفی صدر ینی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
48 میلاد عاقل نژاد مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
49 مهراب عاقلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
50 ریحانه عاقلی نیک آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011   >