لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ع

موارد یافت شده : 577
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 میرآقا عابد فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
2 بهناز عابدزاده روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
3 حسین عابدزاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
4 فاطمه عابدنوکنده زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی کارشناسی ارشد
5 حبیب الله عابدهدتنی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
6 به آفرین عابدی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد
7 فاطمه عابدی تاریخ - تاریخ ایران باستان (آموزش محور) کارشناسی ارشد
8 ربابه عابدی ریاضی کاربردی زمینه آموزش ریاضی دکتری (Ph.D)
9 سیده زهرا عابدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
10 احمد عابدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
11 سعید عابدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
12 سامر سعدون شنغاره عابدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
13 عبدالمهدی عابدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
14 نیلوفر عابدی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری) دکترای تخصصی
15 مریم عابدی استاد شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
16 مجید عابدی فیروزجایی مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
17 بتول عابدی کارشک علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
18 منا عابدین پور مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
19 الهه عابدینی روانشناسی دکتری (Ph.D)
20 عاطفه عابدینی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
21 محمد عابدینی فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
22 شادان عابدینی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
23 راضیه عابدینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
24 مرضیه عابدینی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی) کارشناسی ارشد
25 الهام عابدینی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
26 جواد عادلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
27 ارمان عادلی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
28 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
29 حسن عارف الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
30 عفراء عارفی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
31 الهام عارفی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
32 عالیه عارفی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
33 سولماز عارفی اصل حسابداری دکتری (Ph.D)
34 امیرحسین عارفی پور مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
35 محمد عارفیان بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
36 مینا عارفیان شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
37 فریناز عارفیان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی کارشناسی ارشد
38 روح اله عاشوری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
39 محمود عاشوری زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
40 کمال عاشوری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
41 مجتبی عاشوری پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
42 زهرا عاشوری فیشمی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
43 بشیر احمد عاصم زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
44 خداداد عاصمی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
45 حسین عاطفی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
46 سحر عاطفی صدر ینی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
47 گل ارا عاقبتی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
48 میلاد عاقل نژاد مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
49 سارا عاقلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
50 الهام السادات عالم زاده مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112   >