لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ب

موارد یافت شده : 529
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2 جواد بابائی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
3 مهسا بابائی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
4 هادی بابااحمدی میلانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
5 سعیده باباجانی محمدی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
6 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
7 امین بابادی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
8 افشین بابازاده علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
9 سمانه بابازاده طلوتی فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
10 آزاده باباپورعلی آبادی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
11 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
12 ندا باباکردی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
13 مریم بابایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
14 امنه بابایی ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
15 منیره بابایی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
16 هادی بابایی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
17 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
18 محمد بابایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
19 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
20 ملیحه بابایی زارچ شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
21 مریم بابایی ماهانی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
22 مهین بابایی ملو تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
23 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
24 حمید بابایی کاشانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
25 حامد بابایی کاشانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
26 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
27 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
28 روح الله بابکی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
29 شهریار بابکی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
30 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
31 ملیحه باحکمت مشهد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
32 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
33 سیدمحمد باخرزی قزالحصار مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
34 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
35 بهناز باذلی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
36 امیر بارانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
37 قاسم بارانی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
38 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
39 عارفه بارانی حسابداری کارشناسی ارشد
40 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
41 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
42 حسین بارانی بیرانوند زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
43 رحیم بارویی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
44 نسرین بارک زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
45 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
46 سعیده بازاری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
47 پروا بازخانه زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
48 پیام بازخانه ء مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
49 عبدالرضا بازدار بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
50 مهدی بازرگان جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011   >