لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ض

موارد یافت شده : 27
نمایش موارد 1 تا 27

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مریم ضابط مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
2 محمد ضابطی پور آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
3 مهسا ضابطیان حسینی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
4 مهسا ضامنی ریاضی محض دکتری (Ph.D)
5 رحیم ضرابی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
6 سعید ضرابی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
7 مریم ضرغامی مقدم علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
8 مرضیه ضمائمی فرد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 مونا ضمیری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10 سیده شوکت ضیاءقریشی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
11 احسان ضیائی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی دکتری (Ph.D)
12 سیدمسعود ضیائی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
13 سیدمحمدسعید ضیاالحق مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
14 مریم ضیاالدینی دشتخاکی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
15 علی ضیاالدینی دشتخاکی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
16 رضا ضیاتوحیدی فلسفه کارشناسی ارشد
17 بی بی فاطمه ضیافتی باقرزاده الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
18 حمیده ضیافتی طالبی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
19 سیما ضیایی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
20 پریسا ضیایی روانشناسی دکتری (Ph.D)
21 فریبرز ضیایی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
22 عاطفه ضیایی علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک دکتری (Ph.D)
23 محمد ضیایی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
24 صفیه ضیایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
25 سیدحامدرضا ضیایی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
26 علی ضیایی بوکانی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
27 فاطمه ضیایی مقدم مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)

صفحه :