لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ض

موارد یافت شده : 33
نمایش موارد 1 تا 33

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 محمد ضابطی پور آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
2 مهسا ضابطیان حسینی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
3 رحیم ضرابی مهندسی برق - کنترل (مجازی) کارشناسی ارشد
4 سعید ضرابی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
5 مسعود ضرابی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
6 شهلا ضرابی راد مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
7 مریم ضرغامی مقدم علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
8 مرضیه ضمائمی فرد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 رضوان ضمیری مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
10 امیرحسین ضمیری نداف فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
11 عماد ضمیری نقره مهندسی صنایع دکتری (Ph.D)
12 سیده شوکت ضیاءقریشی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
13 احسان ضیائی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی دکتری (Ph.D)
14 حسین ضیائی سی سخت مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
15 سیدمحمدسعید ضیاالحق مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
16 مریم ضیاالدینی دشتخاکی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
17 علی ضیاالدینی دشتخاکی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
18 محراب ضیاحسین پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
19 عمادالدین ضیاخدادادیان مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
20 بی بی فاطمه ضیافتی باقرزاده الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
21 حمیده ضیافتی طالبی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
22 سیدحسن ضیایی رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
23 پریسا ضیایی روانشناسی دکتری (Ph.D)
24 فریبرز ضیایی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
25 سمیه ضیایی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
26 عاطفه ضیایی علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک دکتری (Ph.D)
27 علی ضیایی مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
28 محمد ضیایی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
29 نسرین ضیایی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
30 صفیه ضیایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
31 علی ضیایی بوکانی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
32 فاطمه ضیایی مقدم مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
33 علی ضیغمی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)

صفحه :