لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف س

موارد یافت شده : 472
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 هادی سابقی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
2 سمانه ساجدی اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
3 رضا ساجدی فر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
4 شریف ساختمان پوربلوکی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
5 سعید سادات مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
6 سیدمحمد سادات حسینی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
7 سیدحسین سادات حسینی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
8 فاطمه سادات سادات فاطمی فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
9 محمد سادات فریزنی زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
10 سیده سارا سادات کریم ابادی مهندسی برق - مخابرات دکتری (Ph.D)
11 سیدسروش ساداتی فر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
12 صدیقه ساده فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
13 عباس ساده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
14 احمد سادین مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 حمید سارانی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
16 منصور سارانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
17 امیر سارانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
18 حسین سارانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
19 معصومه سادات ساری عارفی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
20 حانیه ساریان مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
21 امنه سازگار مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
22 بنت الهدی سازگاران مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
23 سیما سازگاری بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
24 حمیدرضا ساسان فر زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
25 مریم ساعتی شیروان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
26 مژده ساعدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
27 محبوبه ساعدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد
28 حیدر صبیح جلوب ساعدی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
29 محمد حسین ساعی حسابداری کارشناسی ارشد
30 مجید ساعی مهدی اباد مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری (Ph.D)
31 مروارید ساعی نسب زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
32 سیدجواد ساغروانیان علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
33 سینا ساغری گر مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
34 مصطفی ساغریان زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
35 مطهره ساغریدوز مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
36 اکرم ساقی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
37 الهه ساقی فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
38 زهرا ساقی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
39 علی سالار جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
40 الهه سالار مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
41 ناهید سالار باباخانی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
42 ساجده سالارباشی شهری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
43 فاطمه سالارحسینی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
44 محمد سالارخانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
45 علی سالارزاده جنت ابادی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
46 امیر سالارمهراباد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
47 امید سالارمهراباد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد
48 زهرا سالاری ترجمه دکتری (Ph.D)
49 علی اکبر سالاری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
50 الهام سالاری حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12345678910   >