لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 718
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 هانی رؤف شیبانی مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
2 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
3 اسماعیل رئوف مرغزار زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
4 مریم رئوف مقدم مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
5 محمدرضا رئوفی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
6 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
7 سمیه رئوفی پور مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
8 تکتم رئیس الساداتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
9 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
10 سعید رئیسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
11 یسرا رابحی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
12 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
13 المیرا راجعی پلکویی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
14 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
15 محمد راحتی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
16 میلاد راحتی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
17 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
18 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
19 سینا راد علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
20 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
21 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
22 راحیل رادفر فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
23 فاطمه رادفر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
24 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
25 محمدمهدی رادمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
26 سمانه رادمرد فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
27 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
28 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
29 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
30 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
31 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
32 معین رادگلچین مشهدی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
33 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
34 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
35 عبدالله رازدشت علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
36 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
37 مهدی رازیانی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
38 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
39 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
40 زینت راستگار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
41 فاطمه راستگو جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
42 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
43 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
44 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
45 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
46 زهره راستگوی مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
47 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
48 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
49 زینب راستین پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
50 مهدی راسخی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123456789101112131415   >