لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 630
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 هانی رؤف شیبانی مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
2 سمیرا رئوف حجارزرین زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
3 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
4 اسماعیل رئوف مرغزار زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
5 مریم رئوف مقدم مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
6 محمدرضا رئوفی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
7 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
8 سمیه رئوفی پور مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
9 تکتم رئیس الساداتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
10 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
11 سعید رئیسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
12 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
13 المیرا راجعی پلکویی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
14 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
15 میلاد راحتی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
16 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
17 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
18 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
19 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
20 فاطمه رادفر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
21 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
22 محمدمهدی رادمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
23 اشکان رادمنش مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
24 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
25 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
26 عقیل رادمهر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
27 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
28 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
29 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
30 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
31 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
32 عبدالله رازدشت علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
33 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
34 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
35 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
36 زینت راستگار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
37 فاطمه راستگو جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
38 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
39 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
40 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
41 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
42 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
43 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
44 عارف راشد آمار ریاضی کارشناسی ارشد
45 مرجان راشکی قلعه نو فلسفه کارشناسی ارشد
46 مسعود راضی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
47 معصومه راعی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
48 محبوبه راعی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
49 مهدی راعی نایی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
50 سیدنوراله راغی علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12345678910111213   >