لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 647
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سمیرا رئوف حجارزرین زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
2 سیده نفیسه رئوف سید نژاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
3 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
4 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
5 سمیه رئوفی پور مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
6 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
7 یسرا رابحی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
8 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
9 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
10 محمد راحتی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
11 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
12 حامد راحمی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
13 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
14 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
15 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
16 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
17 محمد رادمرد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
18 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
19 رضا رادمهر اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
20 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
21 عقیل رادمهر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
22 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
23 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
24 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
25 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
26 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
27 مریم رازدار حسابداری کارشناسی ارشد
28 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
29 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
30 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
31 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
32 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
33 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
34 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
35 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
36 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
37 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
38 ماریا راشکی قلعه نو مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
39 محمد راضی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
40 ماجده راضی زاده زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
41 محبوبه راعی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
42 مهدی راعی نایی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
43 مهرناز رافعی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
44 هومن رامبد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
45 یونس رامش جان مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
46 دانیال رامندی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
47 سارا رامندی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
48 سید جواد رامیار جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
49 ماجده رامیان یارسمی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
50 کیوان رامین مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12345678910111213   >