لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 682
نمایش موارد 51 تا 100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
51 مهدی راعی نایی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
52 مهرناز رافعی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
53 هومن رامبد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
54 یونس رامش جان مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
55 دانیال رامندی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
56 سارا رامندی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
57 سید جواد رامیار جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
58 ماجده رامیان یارسمی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
59 کیوان رامین مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
60 سمیرا راه چمندی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
61 زهرا راه چمنی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
62 امیر راه چمنی مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
63 سیده نرگس راهنما مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
64 لیلا راوند مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی کارشناسی ارشد
65 پریسا رباط جزی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
66 علیرضا رباطسرپوشی زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
67 سیدبهزاد رباطسرپوشی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
68 نوید رباطی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
69 زینب رباطی فیروزه چی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
70 هادی ربانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
71 هدی ربانی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
72 امید ربانی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
73 مجید ربانی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
74 سیده ملیحه ربانی خیرخواه علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی دکتری (Ph.D)
75 احمد ربیعی حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
76 حسین ربیعی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات کارشناسی ارشد
77 سیما ربیعی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
78 سعید ربیعی فرادنبه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
79 مریم ربیعی فراهانی ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی دکتری (Ph.D)
80 سعید ربیعی گل خطمی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
81 سیدهاشم رجائی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
82 منصور رجائی چادرنشین قاچکانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
83 سامان رجالی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
84 مهدیه رجایی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
85 زهرا رجایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
86 محبوبه رجایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
87 الهام رجایی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
88 ملیحه رجایی فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
89 مهدی رجایی مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
90 رضا رجایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
91 مهدی رجایی مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد
92 امید رجایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
93 احسان رجایی ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
94 سیدحیدر رجایی شوشتری مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
95 مدینه رجایی فر زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
96 ملیحه رجایی نیا علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
97 فاطمه رجایی گزیک مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
98 احمد محمود رجب حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
99 مریم رجب زاده شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
100 محمد رجب زاده علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   1234567891011121314   >