لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 34
نمایش موارد 1 تا 34

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ریحانه ذاکرالحسینی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
2 صدیقه ذاکری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
3 مژگان ذاکری حسن ابادی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
4 فاطمه ذاکری سیس زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
5 فاطمه ذاکری فرد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
6 محمد ذاکری ویرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
7 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
8 محبوبه ذاکرین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
9 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
10 سوگل ذبیحی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
11 معصومه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
12 مرضیه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
13 مهری ذبیحی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
14 علیرضا ذبیحی خرق مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
15 حمید ذبیحی فرزقی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
16 سید محمد ذبیحی مداح مهندسی برق - مخابرات دکتری (Ph.D)
17 فاطمه ذقنی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
18 الناز ذهبی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
19 محمدحسین ذوالفقارارانی حسابداری دکتری (Ph.D)
20 حمید ذوالفقاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
21 نسرین السادات ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
22 مصطفی ذوالفقاری شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
23 جعفر ذوالفقاری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
24 بهروز ذوالفقاری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
25 مسعود ذوالفقاریان حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
26 مهدی ذوقدارمقدم آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
27 بهاره ذوقی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
28 سجاد ذوقی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
29 محسن ذوقی بدراباد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
30 الهام ذوقی بیلندی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
31 هومن ذکا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
32 حمیدرضا ذکاوتی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
33 محمود ذکاوتی پور حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
34 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد

صفحه :