لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 25
نمایش موارد 1 تا 25

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ناصر ذاکر شوشتری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
2 عماد ذاکری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
3 حمیده ذاکری جزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
4 فاطمه ذاکری سیس زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
5 فاطمه ذاکری فرد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
6 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
7 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
8 مریم ذبیحی علوم اقتصادی - اقتصاد پولی دکتری (Ph.D)
9 فاطمه ذقنی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
10 محمدحسین ذوالفقارارانی حسابداری دکتری (Ph.D)
11 حمید ذوالفقاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
12 فاطمه ذوالفقاری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
13 نسرین السادات ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
14 جعفر ذوالفقاری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
15 بهروز ذوالفقاری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
16 سحر ذوالفقاریان حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
17 مهدی ذوقدارمقدم آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
18 بهاره ذوقی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
19 محسن ذوقی بدراباد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
20 الهام ذوقی بیلندی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
21 فاطمه ذوقی چناربوئی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
22 هومن ذکا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
23 حمیدرضا ذکاوتی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
24 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
25 نعمت الله ذکی علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

صفحه :