لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف د

موارد یافت شده : 302
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 داود داداش زاده مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
2 رسول دادخواه زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
3 مهدی دادخواه مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند دکتری (Ph.D)
4 داود دادخواه مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
5 محبوبه دادخواه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
6 سعید دادخواه فرد مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان کارشناسی ارشد
7 فاطمه دادخواه کلاته مهندسی معماری کارشناسی ارشد
8 علی دادخواه کمبلانی ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
9 امیر دادرس مقدم اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
10 سجاد دادرسان مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
11 مارال دادفر حسابرسی کارشناسی ارشد
12 محمدجواد دادمحمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
13 محمد دادمند زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
14 فاطمه دادمند مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
15 مجید دادمهر علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
16 علی دادور باکتری شناسی کارشناسی ارشد
17 اذین دادور مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
18 حلیا دادور مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
19 علی دادوند علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
20 حامد دادگر نهرخلجی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
21 منصور دادی گیو زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
22 مهدخت دارا مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
23 زهرا دارابی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
24 کوکب دارابی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
25 مریم دارابی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
26 زینت داراپور شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
27 مریم دارایی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
28 سپیده دارایی پور علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
29 الهام دارسی ارانی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
30 وحیدرضا داروگر شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
31 محسن علی دارچینی مراغه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
32 مرتضی دارینی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
33 محمد دارینی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
34 صادق دارینی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
35 زهرا داس منه تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
36 مریم داستانی فاروجی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
37 هیثم محمدعلی محمدحسن داعی الحق مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
38 احسان دامادی علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
39 جواد دامن پاک جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
40 مهری دانا شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
41 سحر دانایی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
42 مجید دانایی سیج جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
43 معظمه دانایی فر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
44 زهرا دانش مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
45 محمدمهدی دانش فر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
46 فاطمه دانش منش فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
47 الهه دانش یزدیان مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
48 حمیده دانشجو تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
49 بتول دانشجو حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
50 محمدامین دانشجو مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567   >