لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,456
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مهدی آب سالان الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
2 حمیدرضا آذرباد علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
3 زهرا آرامش مفرد زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
4 وحید آرمان روابط بین الملل کارشناسی ارشد
5 عبداله آزاد حسابداری دکتری (Ph.D)
6 مریم آزادگان مهر روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
7 مسعود آزادی مقدم مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
8 یاسر آسمان دره مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
9 مهناز آشنائی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
10 محمدحسن آقا حسینی دهاقانی مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
11 زهرا آقا محمد حسین تجریشی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
12 حسن آقائی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
13 مهدی آقائی بناد کوکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
14 بنفشه آقامحمدی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
15 مسعود آقایی مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
16 نجلاء عبود علوان آل خنفر علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
17 بهاء طعمه عبدالعزیز آل طعمه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
18 ماجدجبارسعدان آل عثمان ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
19 علی آل پیغمبر مقدم مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
20 سعیده آهنگری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
21 شهاب الدین آهوئی علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری دکتری (Ph.D)
22 روژین آوین مهر اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
23 مبینا آژ اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
24 رحمان ابابکری حاجی ابادملاقاسم زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
25 اباذر اباده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
26 محمدصالح اباذری شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
27 الهام اباذریان مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
28 سیدعلی ابارشی مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
29 عباس ابدار شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
30 فرزین ابدالی تکلو مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
31 رعنا ابدی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
32 ناهید ابدی کوشک مهدی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
33 محرم ابراری رومنجان مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
34 مجید ابراری مقدم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
35 سمیرعبدالواحدموسی ابراهیم علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
36 محمدمهدی ابراهیم بای سلامی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
37 حامد ابراهیم خانی مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
38 مجید ابراهیم زاده علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
39 ملیحه ابراهیم زاده مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
40 ایمان ابراهیم زاده مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
41 مهدی ابراهیم زاده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
42 فهیمه ابراهیم زاده ازغدی مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
43 محمود ابراهیم زاده بخت اباد حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
44 مجتبی ابراهیم نژاد مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
45 محمد ابراهیم نیای ترشیز الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
46 محمد ابراهیم پور مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
47 رخشنده ابراهیم پور مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
48 مرضیه ابراهیمی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
49 حبیبه ابراهیمی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
50 مصطفی ابراهیمی تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123456789101112131415161718192021222324252627282930   >