لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,456
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مهدی آب سالان الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
2 محمدمهدی آجیلیان مافوق الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
3 مهدی آدینه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
4 حمیدرضا آذرباد علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
5 بی بی راضیه آرام الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
6 زهرا آرامش مفرد زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
7 سعید آرین دانا مهندسی معماری کارشناسی ارشد
8 عبداله آزاد حسابداری دکتری (Ph.D)
9 رضا آزاد حسابداری کارشناسی ارشد
10 جمشید آزاددرمیان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
11 مریم آزادگان مهر روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
12 مسعود آزادی مقدم مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
13 فریبرز آزما مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
14 یاسر آسمان دره مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
15 ناصر آسمانی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
16 مهناز آشنائی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
17 محمدحسن آقا حسینی دهاقانی مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
18 زهرا آقا محمد حسین تجریشی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
19 حسن آقائی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
20 مهدی آقائی بناد کوکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
21 غلامرضا آقابابایی بنی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
22 بنفشه آقامحمدی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
23 مسعود آقایی مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
24 نجلاء عبود علوان آل خنفر علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
25 یاسرعزالدین خلیل آل سید فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
26 علی ثامرعلی آل شکر حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
27 بهاء طعمه عبدالعزیز آل طعمه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
28 محمد مصطفی هاشم آل طعمه مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
29 ماجدجبارسعدان آل عثمان ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
30 علی آل پیغمبر مقدم مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
31 سید نادر آلبوشوکه علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
32 سعیده آهنگری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
33 شهاب الدین آهوئی علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری دکتری (Ph.D)
34 مبینا آژ اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
35 مسعود آیانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور ) کارشناسی ارشد
36 مرضیه اب یاری حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
37 اباذر اباده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
38 محمدصالح اباذری شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
39 سیدعلی ابارشی مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
40 عباس ابدار شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
41 فرزین ابدالی تکلو مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
42 مسعود ابدان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
43 ناهید ابدی کوشک مهدی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
44 محرم ابراری رومنجان مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
45 مجید ابراری مقدم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
46 قاسم محمدجاسم ابراهیم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
47 الاء ابراهیم مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
48 مکی نوری جواد ابراهیم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
49 حامد ابراهیم خانی مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
50 ملیحه ابراهیم زاده مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123456789101112131415161718192021222324252627282930   >