لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 9
نمایش موارد 1 تا 9

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زنگوئی - محبوبه پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
2 شرقی - حمیدرضا پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
3 عربی خادر - مصطفی پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
4 معمارباشی - هاشم پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
5 میرشاهی - هما پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
6 ناصح - یاسمین پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
7 پرسا - حسن پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
8 حجت - سیدسعید پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
9 طلاچیان - حامد پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات

صفحه :