لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 8
نمایش موارد 1 تا 8

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زنگوئی - محبوبه پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
2 شرقی - حمیدرضا پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
3 عربی خادر - مصطفی پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
4 معمارباشی - هاشم پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
5 ناصح - یاسمین پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
6 پرسا - حسن پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
7 حجت - سیدسعید پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
8 طلاچیان - حامد پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات

صفحه :