لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 39
نمایش موارد 1 تا 39

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ایرجی - غلامحسین معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
2 زارعی طوسی - طراوت معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
3 نجف پور - مجید معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
4 نوری‌ - یداله معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
5 پهلوان - پروانه معاونت آموزشی حوزه معاونت
6 حکیمی - مسعود معاونت آموزشی حوزه معاونت
7 صاحبیان سقی - طاهره معاونت آموزشی حوزه معاونت
8 محمودآبادی - فریبا معاونت آموزشی حوزه معاونت
9 منفردی - مهدی معاونت آموزشی حوزه معاونت
10 اسمعیل نژاد - مریم معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
11 الیاسی راد - حسن معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
12 پورعبداله - ملیحه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
13 جراحی مقدم - زهرا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
14 حسینی نیک - سیداسماعیل معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
15 روشنی - حسن معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
16 زواری - محمدابراهیم معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
17 سالاری - مرتضی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
18 سلیمانی - جواد معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
19 صانعی مهری - فائزه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
20 صحافیان - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
21 صدرا - سمیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
22 طالبی - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
23 عابدزاده - مرضیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
24 عابدزاده کیزوری - راضیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
25 عاشوری چمن آبادی - براتعلی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
26 غفوریان محبتی - حمیدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
27 غلامی کروج - بتول معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
28 فرخ‌پور - محمدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
29 قربانی - مریم معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
30 کامل مقدم - فضیلت معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
31 موسوی الاشلو - سیدقربان معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
32 نعمتی - محمدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
33 اسدالهیان حقوردی - حسن معاونت آموزشی اداره دانش آموختگان
34 سالم - منصور معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی
35 سهیلی - رضا معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی
36 شیخ - زهره معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی
37 صالحی بایگی - سیدعلی مدیریت آموزشی اداره پذیرش و ثبت نام
38 اکرامی - معصومه معاونت آموزشی مرکز آموزش های الکترونیکی
39 حاتمی - کامل معاونت آموزشی مرکز آموزش های الکترونیکی

صفحه :