لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 179
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ایزدی علی آبادی - هاشم حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
2 حسینی - سیدمحمدجواد حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
3 رضائی رودمعجنی - علی حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
4 عباس زاده دربانی - زهرا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
5 فلاحی اخلمد - علیرضا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
6 احمدی - کبری حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
7 روحانی نژاد - جواد حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
8 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
9 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
10 عبدی زاده خادر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
11 مسئله گو - محمدسعید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
12 یعقوبی - محمد حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
13 یگانه پور - محمدحسین حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
14 موسی پور پرویزی - اعظم حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهران
15 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
16 ایرجی نیا - حمیده حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
17 برامکی یزدی - نفیسه حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
18 دلشاد کاریزنوئی - غلامرضا حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
19 دلکلاله - ناصر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
20 ضیائی - سیدجواد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
21 گندمکار - مجید حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
22 ایمن شهیدی - مرتضی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
23 حاصل طلب شورچه - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
24 سیدموسوی - بی بی حمیده حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
25 طاهری - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
26 قاسم زاده - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
27 مقدسیان - جعفر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
28 موسمی - جمال حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
29 موسمی - محمدرضا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
30 بصیر فیض آبادی - بی بی زهرا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
31 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
32 رضایی مقدم - لیلا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
33 هدایتی باویل - مصطفی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
34 پیوندی - علی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
35 حسینی طباطبائی - فاطمه حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
36 حیدرزاده مشهدی - محسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
37 حاجی زاده - نرگس حوزه ریاست دانشگاه اداره انتظامات
38 توکلی نیک - محمد مدیریت حراست اداره انتظامات
39 فولادی‌کهنه‌اوغاز - اسدالله‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
40 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
41 منتظری - سیدمحسن مدیریت حراست اداره انتظامات
42 نداف شرقی - محمدرضا مدیریت حراست اداره انتظامات
43 فیضی - ماشاءاله دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
44 کربلائی نجف تبریزی - معصومه دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
45 علیمرادی - محمدعلی اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
46 فرهمندشورچه - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
47 پیوندی جهان آبادی - محمدرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
48 خسروی - کریم اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
49 سارونی - حسن اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
50 صفدری - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی

صفحه :

    1234   >