لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 179
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ایزدی علی آبادی - هاشم حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
2 حسینی - سیدمحمدجواد حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
3 رضائی رودمعجنی - علی حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
4 عباس زاده دربانی - زهرا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
5 فلاحی اخلمد - علیرضا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
6 احمدی - کبری حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
7 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
8 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
9 عبدی زاده خادر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
10 مسئله گو - محمدسعید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
11 یعقوبی - محمد حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
12 یگانه پور - محمدحسین حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
13 موسی پور پرویزی - اعظم حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهران
14 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
15 ایرجی نیا - حمیده حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
16 برامکی یزدی - نفیسه حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
17 دلشاد کاریزنوئی - غلامرضا حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
18 دلکلاله - ناصر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
19 ضیائی - سیدجواد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
20 گندمکار - مجید حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
21 احمدی - سیدحسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
22 ایمن شهیدی - مرتضی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
23 حاصل طلب شورچه - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
24 سیدموسوی - بی بی حمیده حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
25 طاهری - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
26 قاسم زاده - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
27 مقدسیان - جعفر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
28 موسمی - جمال حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
29 موسمی - محمدرضا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
30 بصیر فیض آبادی - بی بی زهرا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
31 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
32 رضایی مقدم - لیلا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
33 هدایتی باویل - مصطفی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
34 پیوندی - علی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
35 حسن زاده مبینی - میترا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
36 حسینی طباطبائی - فاطمه حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
37 حیدرزاده مشهدی - محسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
38 حاجی زاده - نرگس حوزه ریاست دانشگاه اداره انتظامات
39 توکلی نیک - محمد مدیریت حراست اداره انتظامات
40 چناری - مسعود مدیریت حراست اداره انتظامات
41 رمضان زاده سیدآباد - حجت مدیریت حراست اداره انتظامات
42 شافعی - ایوب مدیریت حراست اداره انتظامات
43 فولادی‌کهنه‌اوغاز - اسدالله‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
44 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
45 منتظری - سیدمحسن مدیریت حراست اداره انتظامات
46 نداف شرقی - محمدرضا مدیریت حراست اداره انتظامات
47 فیضی - ماشاءاله دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
48 کربلائی نجف تبریزی - معصومه دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
49 علیمرادی - محمدعلی اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
50 فرهمندشورچه - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

    1234   >