لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 10
نمایش موارد 1 تا 10

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 باغانی - اسمعیل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست حوزه ریاست دانشکده
2 فتحی علی آبادی - غلامرضا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست حوزه ریاست دانشکده
3 قنادکافی - علیرضا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 برگ شاهی‌ - ابراهیم‌ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
5 سالاری بایگی - جواد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
6 عباسپورسررود - هادی‌ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
7 فاطمی - محمد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
8 کاظم نیا زیارت - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
9 آستان بوس - نوید دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی محیط زیست
10 ابوطالبی پیرنعیمی - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری

صفحه :