لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 24
نمایش موارد 1 تا 24

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 پورادیبی - قاسم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
2 جعفری - سیدامیر دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
3 کامل مقدم - تکتم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
4 نقره ئی رخنه - محمد دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
5 آذری گیامی - غلامعلی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
6 کهن قدر - مهناز دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
7 هاشمی - سیدمسعود دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
8 طبق فروش - مرتضی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
9 کارگر - سید علی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
10 جمشیدی - زهرا دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی
11 حاجی - محمد دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
12 خلیلی‌ - محمدمهدی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
13 دلشاد - محسن‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
14 رحمانیان - ابوالقاسم دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
15 عرب - غلامرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
16 کریمی - موسی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
17 محمددوست‌ - پرویز دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
18 نباتیان یزدی - اکبر دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
19 ندیمی نقاب - محمدرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
20 جلالی نیا - طاهره دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
21 عرفانی مجد - رضا دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
22 اکبرنیااوغاز - حسین دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
23 عشرتی - حمید دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
24 خواجه نصیری - سمیرا دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیان

صفحه :