لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 31
نمایش موارد 1 تا 31

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 پورادیبی - قاسم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
2 جعفری - سیدامیر دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
3 کامل مقدم - تکتم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
4 نقره ئی رخنه - محمد دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
5 آذری گیامی - غلامعلی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
6 کهن قدر - مهناز دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
7 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
8 هاشمی - سیدمسعود دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
9 طبق فروش - مرتضی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت وپیشگیری بیماری دامی
10 کارگر - سید علی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت وپیشگیری بیماری دامی
11 جمشیدی - زهرا دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی
12 طاهری - منیر دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی
13 حاجی - محمد دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
14 خلیلی‌ - محمدمهدی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
15 دلشاد - محسن‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
16 رحمانیان - ابوالقاسم دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
17 عباس نژاد - حسین دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
18 عرب - غلامرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
19 کریمی - موسی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
20 محمددوست‌ - پرویز دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
21 نباتیان یزدی - اکبر دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
22 جلالی نیا - طاهره دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
23 رحیمی سبزواری - زهرا دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
24 عرفانی مجد - رضا دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
25 اسماعیل زاده - مرضیه دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
26 اکبرنیااوغاز - حسین دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
27 براتی - حسین دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
28 عشرتی - حمید دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
29 فرهمند - علی دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
30 مقبل - جلال دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
31 خواجه نصیری - سمیرا دانشکده دامپزشکی گروه بهداشت و موادغذایی وابزیان

صفحه :