لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 5
نمایش موارد 1 تا 5

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 عمواوغلی رحیمی - سان مهربان دانشکده معماری و شهرسازی حوزه ریاست دانشکده
2 مشکین فام - ذبیح الله دانشکده معماری و شهرسازی اداره امورعمومی
3 رازدان‌ - علی‌ دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 نادری پور - اعظم دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
5 یوسف زاده - علیرضا دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :