لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7
نمایش موارد 1 تا 7

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ترابی - امرا.. دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2 حاجبی - محمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3 روحبخش فراغتی - عزیزالله دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
4 سعادتی - محمدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
5 نیکوکار - شهیداحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6 وحیدیان - علی اکبر دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
7 علیزاده - سهیلا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی

صفحه :