لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 2
نمایش موارد 1 تا 2

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 وطنچیان یزدی - حسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
2 معمارباشی - تکتم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی

صفحه :