لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف خ

موارد یافت شده : 8
نمایش موارد 1 تا 8

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 خادمی - علی اکبر دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
2 خاله‌ - حیدر دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
3 خزائی حسین آبادی - علی‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
4 خسروی - علی دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض
5 خصلتی‌ - سیدحسین‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
6 خورسندمایانی - حاجی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
7 خیابانی تنها - غلامرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
8 خیرخواهان - هادی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک

صفحه :