لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف چ

موارد یافت شده : 4
نمایش موارد 1 تا 4

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 چشمه نور - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
2 چناری - مسعود مدیریت حراست اداره انتظامات
3 چناری - زهره دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
4 چهارمحالی - جعفر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

صفحه :