لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 4
نمایش موارد 1 تا 4

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 جاودانی لشکرخانی - جعفر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 جلائیان‌دهقانی‌ - طیبه‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
3 جوادی - سهراب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
4 جهانگیری‌ - بتول‌ پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده

صفحه :