لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 25
نمایش موارد 1 تا 25

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 جامه پرازمی - علی اکبر اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
2 جامی - محمدجواد اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
3 جاویدی فیروزطوسی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
4 جراحی مقدم - زهرا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
5 جعفرخانی - شبنم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
6 جعفرنیا - سیداصغر اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
7 جعفرنیا - سیدعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
8 جعفری - سیدامیر دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
9 جعفریان راد - سیدمحمدجعفر معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
10 جفائی - علیرضا مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
11 جلالی - سیدمجتبی مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
12 جلالی نیا - طاهره دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
13 جلیلی - سیدحمید اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
14 جلیلیان فتاحی - زهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
15 جمشیدی - زهرا دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی
16 جمشیدی - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
17 جناب - رضا اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
18 جنتی فر - اعظم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
19 جنگی سررود - براتعلی‌ مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
20 جوادموسوی - سید علیرضا پرديس خودگردان فردوسی مشهد پرديس خودگردان فردوسی مشهد
21 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
22 جونیاس - مریم دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
23 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
24 جهان گردی امیریان - منصوره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
25 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی

صفحه :