لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 24
نمایش موارد 1 تا 24

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 جامه پرازمی - علی اکبر اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
2 جامی - محمدجواد اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
3 جاویدی فیروزطوسی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
4 جراحی مقدم - زهرا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
5 جعفرخانی - شبنم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
6 جعفرنیا - سیدعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
7 جعفری - سیدامیر دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
8 جعفریان راد - سیدمحمدجعفر معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
9 جفائی - علیرضا مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
10 جلالی - سیدمجتبی مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
11 جلالی نیا - طاهره دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
12 جلیلی - سیدحمید اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
13 جلیلیان فتاحی - زهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
14 جمشیدی - زهرا دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی
15 جمشیدی - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
16 جناب - رضا اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
17 جنتی فر - اعظم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
18 جنگی سررود - براتعلی‌ مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
19 جوادموسوی - سید علیرضا پرديس خودگردان فردوسی مشهد پرديس خودگردان فردوسی مشهد
20 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
21 جونیاس - مریم دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
22 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
23 جهان گردی امیریان - منصوره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
24 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی

صفحه :