لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 22
نمایش موارد 1 تا 22

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 جامه پرازمی - علی اکبر اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
2 جامی - محمدجواد اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
3 جراحی مقدم - زهرا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
4 جعفرخانی - شبنم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
5 جعفرنیا - سیدعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
6 جعفری - سیدامیر دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
7 جعفریان راد - سیدمحمدجعفر معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
8 جفائی - علیرضا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
9 جلالی نیا - طاهره دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
10 جلیلی - سیدحمید اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
11 جلیلیان فتاحی - زهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
12 جمشیدی - زهرا دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی
13 جمشیدی - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
14 جناب - رضا اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
15 جنتی فر - اعظم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
16 جنگی سررود - براتعلی‌ مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
17 جوادموسوی - سید علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
18 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
19 جونیاس - مریم دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
20 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
21 جهان گردی امیریان - منصوره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
22 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی

صفحه :