لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ه

موارد یافت شده : 17
نمایش موارد 1 تا 17

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 هاتفی - سعید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
2 هادی - صغری دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی حوزه ریاست دانشکده
3 هادیزاده بزاز - مریم پرديس خودگردان فردوسی مشهد پرديس خودگردان فردوسی مشهد
4 هاشمی - مهین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
5 هاشمی - سیدمسعود دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
6 هاشمی - سید علی اداره انتظامات واحد گشت
7 هاشمیان - سیده منصوره دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
8 هاشمیان - سیدجواد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
9 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
10 هدایتی باویل - مصطفی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
11 هراتیان دوغائی - فاطمه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
12 هنرمند - طاهره معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
13 هنری - محسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
14 هنری مقدم - اسماعیل اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
15 هوشمند - فاطمه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
16 هوشمند - تکتم دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
17 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی

صفحه :