لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ه

موارد یافت شده : 17
نمایش موارد 1 تا 17

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 هاتفی - سعید دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
2 هادی - صغری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
3 هادیزاده بزاز - مریم معاونت آموزشی معاونت آموزشی
4 هاشمی - سید علی اداره انتظامات واحد گشت
5 هاشمی - سیدمسعود دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
6 هاشمی - مهین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
7 هاشمیان - سیدجواد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
8 هاشمیان - سیده منصوره دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
9 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
10 هدایتی باویل - مصطفی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
11 هراتیان دوغائی - فاطمه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
12 هنرمند - طاهره معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
13 هنری - محسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
14 هنری مقدم - اسماعیل اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
15 هوشمند - فاطمه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
16 هوشمند - تکتم دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
17 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی

صفحه :