لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ه

موارد یافت شده : 18
نمایش موارد 1 تا 18

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 هاتفی - سعید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
2 هادی - صغری دانشکده معماری و شهرسازی حوزه ریاست دانشکده
3 هادیزاده بزاز - مریم معاونت آموزشی معاونت آموزشی
4 هاشمی - مهین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
5 هاشمی - سیدمسعود دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
6 هاشمی - سید علی اداره انتظامات واحد گشت
7 هاشمیان - سیدجواد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
8 هاشمیان - سیده منصوره دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
9 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
10 هدایتی باویل - مصطفی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
11 هراتی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
12 هراتیان دوغائی - فاطمه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
13 هنرمند - طاهره معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
14 هنری - محسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
15 هنری مقدم - اسماعیل اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
16 هوشمند - تکتم دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
17 هوشمند - فاطمه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
18 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی

صفحه :