لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف پ

موارد یافت شده : 5
نمایش موارد 1 تا 5

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 پرسنده‌داد - غلامرضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
2 پسندیده - سهیلا آموزشکده کشاورزی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 پولادگرزاده‌ - طیبه‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
4 پهلوان‌ - نوروزمحمد آموزشکده کشاورزی شیروان اداره امور عمومی
5 پیراسته‌ - غلامحسین‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی

صفحه :