لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف پ

موارد یافت شده : 26
نمایش موارد 1 تا 26

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 پارسا - مریم معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
2 پازوکی شاهسوند - مجید دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض
3 پازوکی شاهسوند - الهه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
4 پاسالار - فروزان مدیریت دانشجویی اداره خدمات درمانی
5 پاسبان - زهرا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
6 پاکزاد - علی اصغر اداره انتظامات دانشکده علوم ریاضی
7 پالوانه - مجید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
8 پردلی - پروانه دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
9 پرسا - حسن پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
10 پرویان - ناصر دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
11 پژواک مقدم - حامد اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
12 پسیان - رکسانا معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
13 پورادیبی - قاسم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
14 پورسروقد - مرضیه سادات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
15 پورسلیمی‌جاغرق‌ - رجبعلی‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 پورعبداله - ملیحه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
17 پورعظیمی - غلامرضا مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
18 پورمحسنی - اسماعیل اداره انتظامات سازمان مرکزی
19 پورولی‌ - علی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
20 پورولی - علی اصغر دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
21 پوریان - شیرین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
22 پوریزدیان - جعفر دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
23 پهلوان - پروانه معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
24 پیله چیان - علی دانشکده علوم اداره امور عمومی
25 پیوندی - علی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
26 پیوندی جهان آبادی - محمدرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی

صفحه :