لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف پ

موارد یافت شده : 23
نمایش موارد 1 تا 23

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 پارسا - مریم معاونت پژوهش و فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری
2 پازوکی شاهسوند - الهه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
3 پاسالار - فروزان مدیریت دانشجویی اداره خدمات درمانی
4 پاسبان - زهرا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
5 پاکزاد - علی اصغر اداره انتظامات دانشکده علوم ریاضی
6 پالوانه - مجید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
7 پردلی - پروانه دانشکده علوم دانشکده علوم
8 پرسا - حسن پژوهشکده علوم گیاهی گروه پژوهشی بقولات
9 پرویان - ناصر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
10 پژواک مقدم - حامد مدیریت حراست اداره انتظامات
11 پسیان - رکسانا معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
12 پورادیبی - قاسم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
13 پورسروقد - مرضیه سادات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
14 پورسلیمی‌جاغرق‌ - رجبعلی‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
15 پورعبداله - ملیحه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
16 پورعظیمی - غلامرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
17 پورمحسنی - اسماعیل اداره انتظامات سازمان مرکزی
18 پوریان - شیرین مدیریت دانشجویی اداره رفاه دانشجویی
19 پوریزدیان - جعفر دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
20 پهلوان - پروانه معاونت آموزشی حوزه معاونت
21 پیله چیان - علی دانشکده علوم اداره امور عمومی
22 پیوندی - علی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
23 پیوندی جهان آبادی - محمدرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی

صفحه :