لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ن

موارد یافت شده : 12
نمایش موارد 1 تا 12

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ناظر - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
2 نجارمقدم رشتخوار - حسین دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 نجفی مقدم - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 نخعی - ذبیح الله دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 نژادمحمد - جواد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
6 نصرت آبادی - غلامحسن دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
7 نعمتی گاه‌ - رجبعلی‌ اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
8 نوبری - محمدباقر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
9 نوری‌ - محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
10 نوری اسکندری - ابراهیم دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
11 نیکنام - سیدمحسن حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
12 نیکوکار - شهیداحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک

صفحه :