لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ن

موارد یافت شده : 53
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 نائبیان - یلدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم اجتماعی
2 نادری پور - اعظم دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 نادمی - داود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 نادمی زو - غلامعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
5 ناصح - یاسمین پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
6 ناصری - کبری معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
7 ناصری - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
8 ناصری - جواد اداره انتظامات سازمان مرکزی
9 ناطق - عباسعلی‌ اداره انتظامات دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی
10 نایب زاده طرقبه - نیره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
11 نباتیان یزدی - اکبر دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
12 نجاتی گل بقراء - خدیجه معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
13 نجف پور - مجید معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
14 نخعی - محمد دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
15 نخعی مقدم - فاطمه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
16 نداف - زهرا اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
17 نداف سنگانی - حمیدرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
18 نداف شرق - جعفر مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
19 نداف شرقی - محمدرضا مدیریت حراست اداره انتظامات
20 ندیمی نقاب - محمدرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
21 نسائی - محمدرضا اداره انتظامات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
22 نصیرائی - فهیمه اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
23 نصیری محلاتی - مرضیه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
24 نظام دوست - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
25 نعمت یار - عباس علی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
26 نعمتی - محمدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
27 نعمتی گاه - رحمت الله اداره انتظامات سازمان مرکزی
28 نقاش تبریزی - امیرحسین مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
29 نقدی دولو - خواجه علی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
30 نقره ئی رخنه - محمد دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
31 نگهبان - کبری معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 نمازی زادگان - مسعود دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
33 نودهی مقدم - مریم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
34 نورعلیزاده جوان - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
35 نورمحمدی‌ - محمد معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
36 نورمحمدی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
37 نورمحمدی - محسن دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
38 نوروزی - علی اکبر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
39 نوروزی کوه سفید - طاهره دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
40 نوری‌ - یداله معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
41 نوری - یوسف دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
42 نوری - نسرین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
43 نوری اسکندری - کلثوم معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
44 نوری اسکندری - فاطمه اداره انتظامات سازمان مرکزی
45 نوری بایگی - مریم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
46 نوعی - غلامحسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
47 نوکاریزی - حسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
48 نیازدل حقیقی - مهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
49 نیازی ممرآبادی - الیاس دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
50 نیک بخت - فرشید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی

صفحه :

    12   >