لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ن

موارد یافت شده : 56
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 نائبیان - یلدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم اجتماعی
2 نادری پور - اعظم دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 نادمی - داود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 نادمی زو - غلامعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
5 ناصح - یاسمین پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
6 ناصری - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
7 ناصری - کبری معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
8 ناصری - جواد اداره انتظامات سازمان مرکزی
9 ناطق - عباسعلی‌ اداره انتظامات دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی
10 نامداراحمدآباد - محمد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
11 نایب زاده طرقبه - نیره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
12 نباتیان یزدی - اکبر دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
13 نجاتی گل بقراء - خدیجه معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
14 نجف پور - مجید معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
15 نخعی - محمد دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
16 نخعی مقدم - فاطمه دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
17 نداف - زهرا اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
18 نداف سنگانی - حمیدرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
19 نداف شرق - جعفر مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
20 نداف شرقی - محمدرضا مدیریت حراست اداره انتظامات
21 ندیمی نقاب - محمدرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
22 نسائی - محمدرضا اداره انتظامات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
23 نصیرائی - فهیمه اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
24 نصیری محلاتی - مرضیه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
25 نظام دوست - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
26 نعمت یار - عباس علی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
27 نعمتی - محمدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
28 نعمتی گاه - رحمت الله اداره انتظامات سازمان مرکزی
29 نقاش تبریزی - امیرحسین مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
30 نقدی دولو - خواجه علی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
31 نقره ئی رخنه - محمد دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
32 نگهبان - کبری معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 نمازی زادگان - مسعود دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
34 نودهی مقدم - مریم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
35 نورعلیزاده جوان - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
36 نورمحمدی‌ - محمد معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
37 نورمحمدی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
38 نورمحمدی - محسن دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
39 نوروزی - علی اکبر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
40 نوروزی کوه سفید - طاهره دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
41 نوری‌ - یداله پرديس خودگردان فردوسی مشهد پرديس خودگردان فردوسی مشهد
42 نوری - نسرین معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
43 نوری - یوسف دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
44 نوری اسکندری - کلثوم معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
45 نوری اسکندری - فاطمه اداره انتظامات سازمان مرکزی
46 نوری بایگی - مریم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
47 نوعی - غلامحسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
48 نوفرستی - رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
49 نوکاریزی - حسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
50 نیازدل حقیقی - مهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :

    12   >