لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 110
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 ماهوتی - امیر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
3 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
5 مجیدی - مسعود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
6 مجیدی بهابادی - سیدمهدی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
7 محروقی - سمیرا دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
8 محسنی خلیل آباد - صبیحه مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
9 محسنی خلیل آبادی - زکیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
10 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
11 محمدخانی باجگیران - برات اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
12 محمدخانی باجگیران - منصوره دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
13 محمددوست‌ - پرویز دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
14 محمدزاده‌ - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
15 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
16 محمدنیا خراسانی - سیدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
17 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
18 محمدی - فاطمه دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
19 محمدی - الهام دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
20 محمدی - علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
21 محمدی - سیدعلی اداره انتظامات دانشکده علوم
22 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
23 محمدی نژاد - حمید دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
24 محمودآبادی - فریبا معاونت آموزشی حوزه معاونت
25 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
26 مختاری خورنیک - محبوبه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
27 مددی یان - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
28 مدرس - محمود اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
29 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
30 مرادپور ولی آباد - حمیدرضا مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
31 مرادی - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
32 مرادی - کبری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
33 مرادی خواه - مریم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
34 مرتضائی - حیدرعلی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
35 مرتضائی مقدم - مهوش معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
36 مرجانی بجستانی - شهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
37 مسئله گو - محمدسعید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
38 مشتاق خراسانی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
39 مشتاقی - حمیدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
40 مشکین فام - ذبیح الله دانشکده معماری و شهرسازی اداره امورعمومی
41 مشیری - فرشته دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
42 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
43 مطبوعی - امیرحسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
44 مطیعی - محمدمهدی مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی پژوهشکده زمین لرزه شناسی
45 مظاهری شیروان - ژیلا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
46 مظفری - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
47 مظهری نمین - شهناز معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
48 معافیان طرقدری - وجیهه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
49 معتمدی - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
50 معتمدیان - مرتضی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی

صفحه :

    123   >