لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ل

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 لاری - مریم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
2 لاری - زهرا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 لشگری نیا - مجید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
4 لطفی - حمیدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
5 لطفی - جواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
6 لطفی - نرگس معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه

صفحه :