لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ک

موارد یافت شده : 7
نمایش موارد 1 تا 7

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 کارگردهنودشتی - غلامرضا دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
2 کاریزی‌ - محمد اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 کاشف حقیقی - جواد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
4 کاظمی - داوود حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
5 کدخدا - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
6 کریم زاده - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 کیوانی‌ - محمدعلی‌ دانشکده علوم اداره امور عمومی

صفحه :